Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
Onze falende democratie
 

Veel “Complotdenkers” / Vrij-denkers, enz zijn van mening dat onze democratieën in de Westerse Wereld niet meer functioneren zoals het “Klootjesvolk” dat denkt of verwacht. Heeft onze Johan Rudolph Thorbecke de plank zo misgeslagen met zijn ontwerp van onze constitutie of is er wat anders aan de hand?


rainer mausfeld
Professor Rainer Mausfeld legt in deze voordracht zeer nauwkeurig uit wat de zwakke plek is van onze democratie, c.q. de constitutie die Johan Rudolph Thorbecke voor ons bedacht heeft en vrijwel voor de gehele Westerse Wereld als voorbeeld heeft gediend. M.a.w.:  We kunnen als “Complot- of Vrij-denkers vertrouwen op de zgn. “Witte Hoeden” die voor ons de kastanjers uit het vuur zullen halen door de corrupte Deep State met wortel en tak uit zullen roeien;...... als we niets aan onze constitutie veranderen dan zitten we binnen de kortste keren weer met exact het zelfde probleem. Verstaat u Duits ? Klik dan HIER en het wordt u keurig uitgelegd. Leest u het liever op uw gemak na? Klik dan HIER voor de Nederlandse vertaling in een PDF-document van 40 A4-tjes. (zeer leerzaam, mooi naslagwerk)


Naast alles wat Prof. Mausfeld op onze democratie heeft aan te merken kunnen we het probleem waarvoor we staan ook anders bekijken. De wortel van ons probleem zit in het coalitie-akkoord wat de partijen sluiten na het vormen van het bestuur / college / regering.. Voor zover de daarin vermelde voornemens ook in de partijprogramma’s van de coalitie-partijen terug te vinden zijn is er nog niets aan de hand. Anders wordt het als er plotseling actualiteiten ontstaan waarop het gevormde bestuur (regering, Coll. B&W) moet reageren. De regering / Bestuurders komen met een maatregel en zetten daarvoor het voortbestaan van de coalitie op scherp. Geen meerderheid betekent bestuurs-crisis. Het Coalitie-akkoord wordt op dat moment als een beschermde diersoort gezien en de gekozen volksvertegenwoordigers worden geacht met de coalitie mee te stemmen. Wie zich daarin braaf gedraagt blijft in de baantjes-carrousel en krijgt een beloning in de vorm van een mooie betrekking in de politiek of lobby-partijen. In deze constructie zit een vorm van corrupte opgesloten. Dit fenomeen maakt de democratie erg kwetsbaar.
adviseurs regering
Partijen selecteren hun kandidaten op de verkiezingslijsten niet op deskundigheid en vakkennis. Men wil liever volgzame meelopers in het parlement, Provinciale Staten, Gemeenteraad. Het zijn vooral de spontaan ontstane gebeurtenissen (al dan niet met opzet veroorzaakt) die de deuren openzetten voor lobbyisten, NGO’s, instellingen als WEF, NATO, WHO, IMF, Wereldbank, VN, en vele anderen. Wie zien tijdens de informatie-fase bij het vormen van een nieuwe regering dat de informateur veel van deze “loketten” consulteert en daarmee een basis - uitgangspunt - legt voor de nieuw te vormen Kabinet.
oligarchie
Dat maakt het dat de poppetjes die op het regeringspluche zitten hun bevelen van achter een spook-gordijn van genoemde organisaties ontvangen. Achter dit soort organisaties gaan multi-mega miljardairs schuil die met  hun rijkdom de wereld bestieren. Een dergelijk bestuur is dus geen democratie maar is een OLIGARCHIE. Een oligarchie is gedoemd om zich tot een feodaal bestuur om te vormen, wat opgevolgd wordt een dictatuur. Voor zover het bedrijfsleven op de aandelenbeurs staat genoteerd, de georganiseerde misdaad eveneens hun winsten in het internationale bedrijfsleven belegt, de RK kerk, de NGO’s, de
consumentisme
zgn. “Foundations” (liefdadigheids-instellingen) internationaal denken, wordt het volk eveneens het globalisme door de strot geperst. Het meest probate middel om de doelen van deze verborgen elite te bereiken is het consumentisme onder het publiek aan te wakkeren. “Hoe meer je consumeert, hoe gelukkiger je bent”.... Daarbij zoveel mogelijk op krediet kopen (private lease....) althans dat beeld wordt kosten wat het kost overeind gehouden. Wie zich daarin laat meeslepen raakt vanzelf “van God los”, verliest de banden met zijn of haar afkomst, vaderland, spiritualiteit. Het afknijpen van de koopkracht door de elite laat ons beseffen dat we slaafjes en uitslovers zijn van het Grote Globalisme. Zoiets noemen we dan “crisis”.


DE WEG TERUG

  1. zakenkabinet
    OpsommingstekenDe weg terug bestaat hierin dat we overstappen naar een bestuur als een ZAKENKABINET Dat wil zeggen dat ministersposten / Gedeputeerden / B&W door niet-partijgebonden vaklieden bezet worden, de premier door het parlement gekozen wordt en de Volksvertegenwoordigers vrij naar eer, geweten en partijprogram mogen stemmen in Kamer en Raad. De te voeren discussie daalt dan vanzelf neer in de politieke partijen en vervolgens komt het bij het volk terecht. Daar waar de gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurscollege er niet uitkomen kan referenda een uitkomst bieden.
  2. Start / Home Lobby-werk in de politiek aan meer banden leggen

  3. CORONA / 
COVID-19 Universiteiten loskoppelen van het bedrijfsleven (met name de farmaceutische Industrie)

  4. Nieuws & Thema’s
NL / Be Versnipperen van eigendom in de media - nieuws-bronnen (In Nederland kennen we slecht 2 krantenuitgevers die alle periodieke bladen uitgeven. Dit is een ongezonde situatie) Nieuwsverspreiding mag weer verzuilen in diverse stromingen van de maatschappij. Dat brengt leven in de brouwerij.


 
Nieuws & Thema’s
INTERNATIONAALstart.html
Zorg 
en WelzijnCorona.html
Religieus / 
Spiritueelthemasites.html
Videointernationaal.html
Contactzorgenwelzijn.html
Zo-kun-je -het-ook-zienreligie.html
 Lectuurvideo.html
Start / Homemailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkersnetwerk
CORONA / 
COVID-19zokunjehetookzien.html
Nieuws & Thema’s
NL / Belectuur.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog