Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
HET BEEST IS ONDER ONS
 
deep state
In de alternatieve media wordt veel gesproken over het fenomeen 666, daarmee bedoelende: Satan, Het Kwaad, de Cabal enz. In de Bijbel wordt het het Beest genoemd. Deze laatste brengt het Beest in verbinding met de Hoer van Babylon die meerijdt op de rug van dit monster, drinkende uit de beker van hoererij. D.w.z. mee huichelen met het Beest in ruil voor (im-)materieel voordeel door Geest e/o Ziel (je privacy) e/o Lichaam aan het Beest te verkwanselen. Wie de schoen past trekke hem aan.... De prijs is altijd hoger dan men kan denken. Voor zover we ons het Beest moeten voorstellen is het een monster met 7 koppen en 10 hoorns. Vertaald naar de wereld van heden ten dagen komen we op de volgen rangschikking op alfabetische volgorde:


city of london
1ste kop) Financiële Wereld:

Waarin de FED de hoofdrol speelt, laat zich gelden door:

 1. OpsommingstekenDe US$ als wereldvaluta te beschouwen waaraan de meeste valuta gekoppeld zijn.

 2. het beestAls internationaal machtsmiddel door het IMF en de Wereldbank

 3. globaliserende industrieDe US$ is gekoppeld aan de olie die bij een ander in de grond zit. Doch deze basis is komen te vervallen.

 4. big farmaDe schulden van de overheden bij de grote geldschieters

 5. massamediaBeïnvloeding van geldstromen van en naar bedrijfsleven en particulieren

 6. rothschildGemanipuleer door de financiële vrijstaten als Vaticaan, BIS, City of Londen , etc.

 7. olie dollarsManipuleren van waarden van valuta, goudprijs, etc.

 8. silicon valleyZe vormt in alle westerse landen een staat binnen een staat.zokunjehetookzien.nl
2de kop) Georganiseerde misdaad en aanverwanten
 1. Terug naar:
Zo-kun-je-het-
ook-zienBuiten het gezichtsveld van het publiek zijn een aantal krachten actief die een bijzondere invloed hebben op het economisch / financieel / cultureel en maatschappelijk functioneren van onze geciviliseerde wereld.

 2. OpsommingstekenDaaronder: De Georganiseerde misdaad die zowel ondergronds als bovengronds bezig is. Waaronder begrepen de talloze NGO’s die gesponsord worden door wazige “liefdadigheids-organisaties die weer eigendom zijn van figuren als George Soros, de Clinton-familie, Tony Blair, Bill Gates (als die nog leeft) en zo meer duistere figuren,

 3. OpsommingstekenBovengrondse activiteiten zijn mogelijk geworden door witwaspraktijken en activiteiten vanuit belastingparadijzen als Lichtenstein, Andorra, Kaaiman eilanden etc.

 4. OpsommingstekenVerder zijn ze actief in:

 5. OpsommingstekenHet corrumperen van ratingbureau’s, accountancy, advocaten, aanklagers en rechters, beleidsmakers, etc.

 6. OpsommingstekenWat houdt Joris Demmink geheim ? Kinderprostitutie met welke politici als klanten....?

 7. OpsommingstekenDe EU-commissie staat bekend om corruptie en klokkenluiders aldaar worden “afgeschoten” / monddood gemaakt.

 8. OpsommingstekenCIA en anderen hebben speciale teams voor het chanteren van politici die hier in Nederland eveneens zeer actief zijn. Reeds in 1995 waarschuwde ex-FBI onderzoeker voor een diepere staat die het voor het zeggen heeft en de politici middels chantage aan de lijn hebben.


3de kop / 1ste hoorn) Globaliserende industrie:
 1. OpsommingstekenOverheden buigen als knipmessen voor hen. Immers werkgelegenheid is hun troef.

 2. OpsommingstekenSamen met een TTIP (als dat er ooit komt) is deze industrie de baas in Europa en hebben regeringen niets meer te zeggen.

 3. OpsommingstekenMilieu-regels kunnen ze aan hun laars lappen voor zover dat in hun eigen thuisland ook toegestaan is.

 4. OpsommingstekenFiscaal mag hen niets in de weg gelegd worden.


3de kop / 2de hoorn) Farmaceutische Industrie:

Ook wel de Farmaceutische Maffia genoemd. Manifesteert zich middels

 1. OpsommingstekenDe Universiteiten

 2. OpsommingstekenDe VN middels de World Health Organization (WHO)

 3. OpsommingstekenDe lobby in de politiek, vooral in de EU.

 4. OpsommingstekenDe vele NGO’s, waaronder vrijwel alle patiëntenorganisaties.

 5. OpsommingstekenDe verwantschap met de chemische- en levensmiddelenindustrie.

 6. OpsommingstekenPenetratie in de zorg in zijn algemeenheid.

 7. OpsommingstekenHeeft een tegenovergesteld belang bij gezonde mensen.


4de kop 2 hoorns) Meanstream-media & Entertainment-industrie:
 1. OpsommingstekenDe Meanstream is in vrijwel alle landen in handen van Overheden of personen / bedrijven die nauw betrokken zijn bij de overige koppen van het Beest.

 2. OpsommingstekenDanst naar de pijpen van de elite en is diens spreekbuis.

 3. OpsommingstekenBepaalt / beïnvloedt de massa-opinie en emoties.

 4. OpsommingstekenHolywood staat compleet onder controle van de duistere krachten.


5de kop) Militaire Industriële Complex (MIC): Is sterk gefocust op:
 1. OpsommingstekenBestedingen door overheden

 2. OpsommingstekenWapenexport naar conflict gebieden

 3. OpsommingstekenVijandbeelden oproepen, spanningen, wapenwedloop, oorlogen

 4. OpsommingstekenMiddels de wapen-export is het MIC een belangrijke werkgever waardoor overheden gemanipuleerd kunnen worden.

 5. OpsommingstekenHeeft hierdoor een grote invloed op de buitenlandse politiek

 6. OpsommingstekenDe wapenindustrie ontvangt thans subsidie van de EU waarmee de militarisering van Europa een feit is.

 7. OpsommingstekenHeeft vanwege spionage-gevaar behoefte nauwe banden met geheime diensten.

 8. OpsommingstekenHeeft belangen bij oorlogspropaganda en daarmee invloed op media en amusementsindustrie.


6de kop 2 hoorns) Olie-industrie & Energie-sector heeft invloed door:
 1. OpsommingstekenKoppeling US$ aan olie die bij een ander in de grond zit wat een militaire garantie vereist die niet meer gegeven kan worden.

 2. OpsommingstekenOlie & gas moet dus vervoerd worden wat Infrastructuur & Geostrategie vereist, die thans zwaar onder druk staat.

 3. OpsommingstekenOlie is de basis-grondstof voor veel andere stoffen, en dus heeft deze bedrijfstak de chemische industrie in haar binnenzak.

 4. OpsommingstekenBrandstofaccijnzen zijn wereldwijd een bron van inkomsten voor de overheden waarmee de vraag en aanbod verhouding wordt beïnvloed.

 5. OpsommingstekenDe Rockefellers zijn sterk vertegenwoordigd in de olie-industrie.


7de kop) Silicon Valley
 1. OpsommingstekenVormt een nauwgezet netwerk van technisch vernuft wat niet alleen alle communicatie per individu in kaart brengt maar ook aan beïnvloeding doet.

 2. OpsommingstekenHeeft meerdere malen bewezen dat de data die u gratis aan hen geeft misbruikt wordt.

 3. OpsommingstekenVormt een systeem wat ons leven op criminele wijzen in haar greep heeft.

 4. OpsommingstekenÉén schrale troost.... U bent er zelf voor 100 % medeschuldig aan voor zover u van dit “smart”-vernuft gebruik maakt.
 
Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienzokunjehetookzien.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog