Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
De CO₂-leugen
 
verdienmodel
KLIMAATZWENDEL We worden doodgegooid met verhalen over natte voeten door de CO₂-uitstoot. Door ons energie-verbruik smelten de ijskappen op de Noord- & Zuidpool en stijgt de zeespiegel. Het is de grootste onzin die de mensheid verzinnen kan. Ook zonder ons uitlaatgas stijgt en daalt de zeespiegel zoals het Moeder Natuur uitkomt, klik HIER
Laten we even nuchter naar de planeet Aarde en aanverwanten kijken. Het Universum is geen dooie boel…. alles in het Universum is aan veranderingen onderhevig.
co2leugen
Dezelfde media-bronnen die ons de stuipen op het lijf jagen met smeltende ijskappen op onze planeet Aarde publiceren met gelijk gemak foto's waaruit moet blijken dat we ook op de planeet Mars smeltende ijskappen hebben. Mogen we weten waar op die planeet de rokende schoorstenen staan en auto's rondrijden ?


IJstijden komen en gaan. In de ijstijd waarin we ons nu bevinden had de Zwitserse stad een ijskap van maar liefst 3.000 meter boven zich. En die ijskap is zonder invloed van mensen gesmolten.


Dat hele opwarmen van de aarde wordt in video's uit de doeken gedaan door Prof. Dr. Ing. Konstatin Meyl (klik HIER ).

De Aarde zet uit, ieder jaar ongeveer 20 cm in de omtrek. Onze planeet doet er ieder jaar 0,25 seconde langer over om een ritje om de zon te maken. En derhalve zijn er meer veranderingen waar wij mensen niets aan kunnen doen en slechts te accepteren hebben, of we dat leuk vinden of niet.


klimaathysterie
Anders wordt het als aan zo'n verandering een VERDIENMODEL gekoppeld kan worden. Op zo'n moment worden de rijken der Aarde heel creatief. De mensen angst aan praten, beperkingen opleggen en een schuldgevoel geven. Daar is de elite heel goed in, om vervolgens zelf met vliegtuigen de wereld rond te vliegen voor hun eigen plezier.


boomgrens
CO₂ een relatief zwaar gas. We komen het daarom tegen in de wat lagere regionen in onze atmosfeer. Gaat u de bergen in dan ziet u dat op een bepaalde hoogte de bomengroei ophoudt. Welnu; Die bomen hebben CO₂ nodig om te groeien en die halen de bomen uit de lucht. Op die hoogtes is er minder CO₂ . Nog een eindje hoger kwijten wij ademhalingsmoeilijkheden. "De lucht wordt ijler" zeggen we dan. Dat wil zeggen ook zuurstof O₂ kent zijn gewicht. Wat we er mee zeggen is dat die zgn. CO₂-deken nooit boven in onze atmosfeer kan ontstaan.


co2 in water
Is er dan geen relatie tussen CO₂ en het warmer worden van ons klimaat? Ja dat is er wel degelijk! Maar dan precies andersom zoals men dat ons wil wijsmaken. De vissen in de wereldzeeën voeden zich met plankton. Dit plankton herbergt ongeveer 7% van het totale volume CO₂-gas wat we op aarde hebben. Hoe warmer het wordt, hoe meer CO₂-gas wordt uitgescheiden en uit het water naar boven borrelt. Omdat onze atmosfeer daarom meer CO₂ gaat bevatten krimpt de Sahara jaarlijks.


natuurbehoud
Dat wil niet zeggen dat deze waarheid voor ons een vrijbrief mag zijn om onze aarde leeg te roven van alle denkbare grondstoffen en mineralen, we bossen moeten kappen naar believen en daarmee onze heilige flora & fauna alle ruimte ontnemen om zich te ontplooien of op z’n minst te handhaven.
 
Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienzokunjehetookzien.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog