Tekst

DWARSDENKERSNETWERK
 
Start / Home
CORONA / COVID-19Corona.html
Thema’s- & Nieuws themasites.html
Zorg en Welzijninternationaal.html
Religieus / Spiritueel perspectiefzorgenwelzijn.html
 Lectuurreligie.html
Tot ACTIE overgaan !!lectuur.html
Videoactie.html
Contactvideo.html
CORONA / COVID-19mailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkersnetwerk
Thema’s- & Nieuws rebel-gemist.html
 
  1. OpsommingstekenDWARSDENKERS-NETWERK is een trefpunt van en voor website- & Videokanaal-beheerders & bezoekers in de maatschappij-kritische sfeer.


  1. CORONA / COVID-19DWARSDENKERS-NETWERK  is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden. We leven in een zgn. “Informatie-maatschappij”. Welnu het lijkt meer op informatie-oorlog. De komende jaren zullen veel mensen te maken krijgen met een cognitieve dissonantie. Ze zullen hun weg niet meer vinden in de mainstream media. Juist voor hen is deze website een praktisch hulpmiddel.

Religieus / Spiritueel perspectief

  1.  LectuurDWARSDENKERS-NETWERK INTERNATIONAAL!  Op veel internet  browsers is een (gratis) vertaal-app te installeren (o.a. Firefox, Opera) of is er standaard mee uitgevoerd (zoals Google Chrome). Voor meer informatie klik dan [HIER]


  1. Tot ACTIE overgaan !!DWARSDENKERS-NETWERK is een plaats voor complotdenkers (beter compleet-denkers genoemd), dwarsdenkers, revisionisten, UFO-kenners, Poetin-verstaanders, aanhangers  van kritisch vaccineren en alternatieve/complementaire zorg enz.


  1. Zorg en WelzijnDWARSDENKERS-NETWERK probeert een alternatief te vormen op de leugen-media die krant, radio en tv thans vormen. De kanalen waarnaar verwezen wordt zijn géén spreekbuizen t.b.v. het overheidsbeleid. Zij die ons wegzetten als “complotdenkers” kunnen straks, - als het voor hun (klein)kinderen te laat is niet meer zeggen: “Wir haben es nicht gewusst”. Zij die dat zeggen hebben het wel kunnen weten, maar staken de kop liever in het zand. Angst, lafheid, lamlendigheid zijn hun motivaties. Bang voor een cognitieve dissonantie. En dat verschijnsel is heel vervelend schrijf ik u uit eigen ervaring.


  1. VideoDWARSDENKERS-NETWERK.nl is uiteraard niet aansprakelijk voor de inhoud van de site’s en videokanalen waarnaar verwezen wordt.


Start / Home
Covid19 / corona is heel goed te behandelen met hcq + supplementen, de pcr-test is volgens uitvinder Kary Mullis niet toereikend de besmetting vast te stellen, RIVM - baas Jaap van Dissel geeft dat toe. Dus waar hebben we het over?. Burgerlijke ongehoorzaamheid is het beste vaccin ! Toch is op deze PCR-test het hele Covid19-beleid gebaseerd. De landen die Covid19 behandelen met HCQ + supplementen scoren significant gunstiger dan landen die deze middelen verbieden en gokken op een vaccin. Welke agenda wordt hier gediend ?


CORONA / COVID-19
De keuze = reuze ! Als het gaat over het aanbod van koppelingen naar interessant nieuws en zienswijzen. Uw medewerking door het aanmelden van meer van dit soort sites en video’s is altijd meer dan welkom. Helaas kunnen we niet verschoond blijven van zgn. “gecontroleerde oppositie”. Hun kenmerken zijn veelal geneuzel over een platte aarde, een basis-inkomen voor iedereen, klimaatveranderingen door de mensheid.


Thema’s- & Nieuws
Zo gezond als een vis ! De Vereniging tegen kwakzalverij maakt zich nogal druk over over geneesmethoden die naar hun zeggen “niet wetenschappelijk bewezen zijn”. Maar hoe bewijzen zij dat complementaire zorg geen effect heeft ? Zolang de reguliere zorg en de complementaire zorg een andere definitie hanteren over het begrip gezondheid zullen de verschillen van inzicht blijven bestaan. Dat is niet erg zolang de patiënt daarvan niet de dupe wordt.

En wat is de tegenwoordige waarde van dat “Wetenschappelijk bewijs” als we ons realiseren dat de medische faculteiten in het “vrije” Westen voor een groot deel door de Farmaceutische Industrie worden gefinancierd, evenals de World Health Organisation (WHO) ?


Zorg en Welzijn
Vanuit het Religieuze /Spirituele perspectief stroken veel zienswijzen met die van Dwars- & Complot-Denkers. Veel stromingen in religieuze- en spirituele kringen spreken over een Eindtijd. Er zijn religieuze stromingen die juist een derde wereldoorlog nastreven (Neo-Conservatieven) en er zijn stromingen die een dergelijke wereldcrisis vrezen en willen voorkomen. Met deze laatstgenoemde stromingen wil Dwarsdenkers-netwerk aansluiting zoeken.


Religieus / Spiritueel perspectieflectuur.html
Grensverleggend lezen kan meer bewustzijn veroorzaken. Naarmate de oogschellen afvallen en blijkt dat wij allen middels de massamedia 24/7 misleid worden. De verhalen over Rusland , Poetin, de Wereldoorlogen, de NAVO, Joegoslavië en de zgn zelfmoord van Hitler blijken bij nadere studie toch iets anders in elkaar te steken als dat ons verteld wordt. Ook houden we ons bezig met boeken die machtselite het liefst uit de etalage zou willen verwijderen. Als u nog een tip heeft... Graag!


 Lectuuractie.html
Apathie is geen optie als u ziet dat het fout gaat. Apathie onder het klootjesvolk is het ultieme doel van de machtselite. Daarop is hun massapsychologie gebaseerd. Dat U Apathisch blijft is het doel waarnaar de machtselite streeft. Daar is hun hele hersenspoeling middels de massa-media op ingericht. Massa-psychologie en geostrategie zijn de examenvakken voor de adviseurs van de machtselite en politici. “Pseudologie” noemen we dat. (beroepsmatig liegen). Aan U de keuze dus......


Tot ACTIE overgaan !!
Tijd voor een ander geluid! Onze tv-zenders, zowel NPO, RTL  als de overigen, draaien volop mee in het oorlogspropaganda - circus en verzorgen nep-nieuws voor een perfecte hersenspoeling. Nooit inhoudelijk bezig, steeds weer aan de oppervlakte blijven en schelden naar andersdenkenden. (Complotdenkers, racisten, Jodenhaters, enz enz.) Is dat democratie? Dit vraagt om een tegengeluid. 
Video
ContactCorona.html
Contactthemasites.html
De Rebel
gemistinternationaal.html
Contactzorgenwelzijn.html
De Rebel
gemistreligie.html
 Lectuurlectuur.html
Tot ACTIE 
overgaan !!actie.html
Videovideo.html
Contactmailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkersnetwerk
De Rebel
gemistrebel-gemist.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog