Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
Marionetten in politiek
 

TEN EERSTE

We weten dat politici al vele decennia poppetjes aan touwtjes zijn… democratie is een theaterstuk.

Ga gerust van de gedachten uit dat zowel Josef Stalin als Adolf Hitler en Winston Churchill evenals Franklin Delano Roosevelt eveneens van dat soort marionetten waren in hun tijd. Alle 4 hoofdrolspelers in WO2 luisterden heel braaf naar één en de zelfde opdrachtgever. En dat was de duistere kracht achter het Groot Kapitaal. Voor de uiterlijke schijn heeft Adolf nog een theaterstuk opgevoerd wat autarkie wordt genoemd. D.w.z. internationale handel drijven op basis van ruilhandel waarbij dus geen US $$ nodig zijn. Het toen uitgemergelde Duitse volk vaarde er wel bij waardoor hij steeds vaster in het zadel kwam te zitten. Eindelijk kropen ze weg uit de misere die hen door de zelfde duistere krachten middels het Verdrag van Versailles was aangedaan.

In onze geschiedenisboeken zijn prachtige verhalen neergezet over „The Good Gays” en „The Bad Gays”. Citeert men de bad gay dan wordt je voor schut gezet. Wat betreft de „Good Gays”: Daar noemen we daar straten en pleinen naar en vereren die als helden. En dan te weten dat ze alle 4
dezelfde smeerlappen waren die voor die ene opdrachtgever werkten. De wapenindustrie van alle genoemde 4 hoofdrolspelers werd door één en dezelfde club financiers op poten gezet. Juist die financiers hebben vooral door WO2 en daarna enorm veel macht verworven over het wereldgebeuren. Dat was dus de bedoeling. En daarbij komt… Adolf was voor 1/8 een Rothschild die vanaf najaar 1912 t/m voorjaar 1913 in Engeland en Ierland (toen ook Engeland) een opleiding heeft gehad in de voorloper van het Tavistock Institute. Hij was een instrument van de khazaarse Maffia en heeft nooit de bedoeling gehad om de de WW2 te winnen en daar naar gehandeld. Zijn opdracht was om Duitsland in alle opzichten te vernietigen. En daarin is hij voor 100 % in geslaagd. De zelfmoord van Adolf Hitler is een fabeltje / Zoek ook eens uit wat de afkorting NAZI betekent…… U vraagt zich af: Zouden de Khazaarse maffia dan inderdaad in staat zijn zoveel Joden de dood in te jagen? Het antwoord is: "JA" . Ten eerste waren het juist de NIET_ZIONISTISCHE Joden die het grootste offer hebben gebracht en voor de rest denkt de khazaarse Maffia in tremen van mensenoffers die Lucifer / Satan etc hen gunstig zullen stemmen.
 
Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienzokunjehetookzien.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog