Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
Het spel moet je doorzien
 

TEN TWEEDE:

Om de oorlogen gaande te houden moeten er ook verschillende geo-strategische- alsmede politieke agenda’s zijn. Staan u die helder voor uw ogen dan is het hele wereldgebeuren makkelijker te verklaren en vallen de puzzeldeeltjes vele malen makkelijker op hun plaats.


ALS JE HET SPEL KENT, DAN DOORZIE JE HET PAS (Johan Cruijff) Er zijn slechts 4 geostrategische/politieke agenda’s actueel waarvoor gestreden wordt. Deels zijn deze agenda’s in strijd met elkaar, deels ondersteunen zij elkaar. Gezamenlijk zijn ze de oorzaak van een eeuwigdurende oorlog op aarde. Ook het conflict Oekraïne is er overduidelijk één van.


1) Een revival van de 3-Keizers Bond naar concept van Otto von Bismarck

2) De Heartland Theory.

3) Groot Israël

4) De Nieuwe Wereld-Orde, wat meer een geopolitiek verhaal is.

Deze agenda’s hebben een bijzondere wisselwerking op elkaar


driekeizersbond
Agenda nr 1 de revival van de 3-Keizers Bond houdt in dat Duitsland + Midden Europa en Rusland met elkaar samenwerken. Als dat een feit is dan is het gedaan met de hegemonie van Anglo-Amerika. Vaarwel hun imperialisme. Dit was dus het feit in de periode van na de Frans-Duitse oorlog van 1870 en Otto von Bismarck die Kanselier van Duitsland was onder de Duitse keizer Wilhelm 1. De Britse koopvaardij werd in die periode de boodschappendienst van de Duitse industrie. Uit die tijd stamde de verplichting die Duitsland werd opgelegd om op hun industriële producten de term „Made in Germany” te plaatsen zodat een eventuele boycot makkelijker te realiseren was. Duitsland dreigde een grootmacht te worden. Wilhelm 1 werd opgevolgd door  Keizer Wilhelm 2, Otto von Bismarck werd de laan uit gestuurd en vervangen door Leo von Caprivi. Deze deelde de inzichten van zijn voorganger niet en verlengde het vriendschapsverdrag met Rusland niet. Een catastrofale fout die Europa duur is komen te staan en waarvan we tot op de dag van vandaag nog de wrange vruchten plukken. Einde 3-Keizersbond dus.  In de begindagen van Vladimir Poetin als president van Rusland heeft hij er alles aan gedaan om Europa weer voor deze agenda te winnen, maar al zijn moeite was vergeefs. Deze agenda gaf ruimte aan:


britse politiek
Agenda nr 2 de Heartland Theory. Geschreven in 1904 in de omgeving van het Britse koningshuis door ene Hallford MacKinder.  Het behelst een 3-traps-streven. Het hoogste doel is het vernietigen van Rusland en het land laten opdelen en verdelen door oligarchen die het Westen gunstig gezind zijn. Als dat niet lukt dan het 2de doel en dat is Rusland te isoleren van het westen. En als dat ook niet lukt dan rest het ultieme doel en dat is het voorkomen dat Rusland en Duitsland met elkaar door één deur kunnen en met elkaar samenwerken. De absolute controle over Duitsland als economische macht is het aller minste waarmee de elite genoegen neemt. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Vietnam, Korea, Afghanistan, en thans de Oekraïne hebben allen te maken met deze geopolitieke agenda. Deze agenda is weer van stal gehaald door Zbigniew Brezinski die geostrategisch adviseur was voor de presidenten Jimmy Carter, Ronald Reagan en anderen. Donald Trump wilde niets van zijn ideeën weten m.u.v. zijn verzet tegen de gasleiding North Stream tussen Duitsland en Rusland. In het licht van de Oekraïne-crisis is deze geostrategische agenda volop actueel. (Lees meer) Om conflicten te laten ontstaan op de door hun gewenste plaatsen op deze aardbol heeft men landsgrenzen getrokken die volken scheiden die bij elkaar horen en andersom binnen landsgrenzen opgesloten met vijandig gezinde volken. Zo kan men een strijd laten losbarsten waar men maar wil. Bekijk de wereldkaart maar eens, en zie hoe onnatuurlijk landgrenzen getrokken zijn.Het is dus een Anglo-Amerikaanse agenda die veel militaire inspanning kost en waarmee dus astronomische bedragen mee gemoeid zijn. Voor dat geld klopt men bij de Rothschild-bankiers aan… die weer een eigen agenda hebben….nl:


groot israel
Agenda nr 3 een Groot Israël. Dit staat hoog op het verlanglijstje van de Likut Partij en uiteraard de Rothschild Family. Het vestigen van het huidige Israël is een voortvloeisel van een belofte van de Britten uit de EERSTE Wereldoorlog….Voor het invullen van deze wens is veel militaire inspanning voor nodig waartoe het Israëlische leger niet toe in staat is. En dus wordt de militaire hulp ingeroepen van NATO-leden als de USA, VK en Frankrijk. Syrië moest ontregeld worden, Irak is al onder controle van de USA. Nu nog wat ruzie zoeken met Egypte en Jordanië en vervolgens eisen dat „het Westen” te hulp komt. Een uitgelokte aanval van Iran op Israël is dan de ultieme aanleiding om het Groot Israël te realiseren. Vandaar de bemoeienissen van Israël met de Oekraïne-kwestie. U begrijpt het dat die strijd in dat geval onze deur niet voorbij zal gaan.


nieuwe wereld orde
Agenda nr 4 De Nieuwe Wereld Orde. Een technocratische digitaal gestuurde werelddictatuur. Deze kan alleen zich manifesteren in een globalistische wereld. Dus geen landsgrenzen voor goederen en diensten, wel voor toerisme om ons als zijnde het gepeupel in het gareel te houden. Daarvoor kan de QR-code prachtig dienen die gekoppeld is aan een biomedisch paspoort. De plandemie met Covid-19 was daarvoor bedoeld. Alle eigendomsrechten voor het gepeupel komen te vervallen, in plaats van geld krijgen we „Social-Credits” die digitaal via uw smart-phone worden beheerd. Tegenover „Credits” komen natuurlijk ook „strafpunten” te staan. Door een centraal systeem wordt dit bijgehouden. Lees hiervoor de De Protocollen van de Wijzen van Zion maar en dan verneemt u dat we al een heel eind op weg zijn naar zo’n systeem. Het eigendomsrecht behoort dan alleen de aller-rijksten van deze aarde toe. Deze agenda is een Rothschild / Rockefeller- aangelegenheid eventueel aangevuld met enkele kompanen van hun in het kwaad.

„Ja maar..” hoor ik de lezer als zeggen: „Ook het Rusland van Poetin en China werken aan een wereld-orde en ook de Chinezen proberen de mensen middels de smart-phone onder de duim te houden”…… Ja, dat klopt.

sociaal krediet
Maar toch zijn er kenmerkende verschillen. De Rothschild / Rockefeller-kliek werken naar een systeem met Social Credits, in plaats van een door goud gedekte munt die Poetin voorstaat. In het systeem van de Rothschild en Rockefeller kliek bestaat voor „Wij het Volk” in de nabije toekomst geen persoonlijk bezit meer. „You will own nothing and be happy” aldus hun World Economic Forum van Klaus Schwab, die een halfbloed Rothschild is. Verder streven Poetin en zijn geestverwanten een multi-polare wereld na in plaats van één centrale wereldregering. Voorts heb ik Poetin and Friends nooit horen praten over het reduceren van de wereldbevolking tot 1 tot 2 miljard zielen of minder. Een doel waarvan vooral Bill Gates (een halfbloed Rockefeller) nogal bezeten is. (Zoek HIER ) Ook BRICS werkt aan een wereldwijd valuta-systeem wat voor de consument mogelijk een crypto-munt zal worden waarover de nodige bedenkingen bestaan. Maar wij mensen zijn creatief genoeg om eigen initiatieven te ontwikkelen die tot systemen kunnen leiden waarin een vorm van contante- en discrete betalingen mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een revival van de Chip-Knip. Inderdaad zal het papieren contante geld zijn langste tijd gehad hebben.

Ja, het is waar dat ook Poetin de schijn wekt dat Rusland nog in de Corona-Hoax moet geloven. Dit roept inderdaad vraagtekens op. Maar het kan ook zijn dat Poetin na al het puin wat hij na Boris Wodka Jeltsin geruimd heeft niet de macht had om met de Khazaarse (Ashkanazische) Farmaceutische Maffia af te rekenen. Er gaan geluiden dat dit wel in de planning staat.


Concluderende zien we dus dat de Geldbaronnen in kringen van de Rothschilds en Rockefellers hun kaarten zetten op de agenda’s 2 , 3 en 4.

In theorie trekken juist zij altijd aan het langste eind…. Wat er ook gebeurd…… Maar dat was zo…… de rollen zijn omgedraaid…..

 
Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienzokunjehetookzien.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog