Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
Soevereiniteit Duitsland?
 

TEN DERDE

De soevereiniteit van de landen en met name Duitsland. Een vraag aan u… Wanneer en waar is er vrede gesloten wat betreft de Tweede Wereldoorlog ? Ja …. Japan. Door de geallieerden is er met Japan een vrede gesloten. Doch de geldigheid van die vrede gaat pas in op het moment dat er met de andere 2 As-mogendheden (Duitsland en Italië) ook een vrede is getekend. Welnu: Wanneer heeft dat heugelijke feit dan plaats gevonden?……… niet dus!! Met Duitsland en Italië is alleen op 4 mei 1945 een capitulatie getekend die op 8 mei gepubliceerd is, meer niet. Duitsland en Italië zijn dus nog steeds bezet gebied.
duitsland 1937
Een hereniging van Oost- en West Duitsland doet daar niets van af. Wie het over „Duitsland” heeft dient zich af te vragen wat hij/zij bedoelt… Das Deutsche Reich (met de grenzen van 1937) of de
bondsrepubliek duitsland
Bundes Republik Deutschland (BRD). Deze laatste is een constructie (een bedrijf in Washington D.C. gevestigd) die bovenop Das Deutsche Reich is gezet. In art 120 van de Grondwet van de BRD staat duidelijk te lezen dat het land bezettingskosten betaalt. Niet alleen voor de kosten van de militairen opdraait, maar ook voor het burgerpersoneel en ongeveer evenveel personeel van US-inlichtingendiensten. Ook het VN lidmaatschap van de BRD is een verhaal apart. Art 53, 77 en 107 van het Handvest van de VN is voor het lidmaatschap van de BRD ter zijde gesteld. Daarmee is het ieder VN-lid toegestaan om zonder VN-mandaat Duitsland aan te vallen. Als u dit als uitgangspunt houdt, wordt het gebeuren van de huidige tijd al vele makkelijker te verklaren. Onder andere de activiteiten van het leger van de USA in Duitsland, met name vanuit Rammstein vanwaar drones over de hele wereld bestuurd worden en de slaafsheid van Duitsland aan de USA en Groot Brittanië.  Dit verhaal gaat zelfs zover dat Duitsland met succes aansprakelijk gesteld werd door Jemen omdat vanuit Duits grondgebied Amerikaanse drones in Jemen misdrijven hebben begaan. Duitsland kon zich tegen deze schadeclaim niet verweren, en de Amerikanen lagen in een deuk van het lachen. Hoeveel bases de USA in Duitsland heeft is staatsgeheim. Een zeer ongezonde situatie die de houding van Duitsland t.o.v. GB en de USA verklaart. (lees meer) In feite heeft HET DUITSE VOLK de oorlog verloren, maar de NAZI’s hebben deze zelfde oorlog gewonnen. Immers de denkbeelden van het Nationaal Socialisme en het Zionisme dringen vandaag de dag steeds meer door in het globalistische denken van die personen die we “politici” noemen. (“vaccineren doe je voor een ander”) In feite zijn het loopjongens van de Cabal / het duister.
 
Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienzokunjehetookzien.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog