Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
De macht op de achtergrond
 


Wie aan „complotdenken” doet, wie kritische vragen stelt over de officiële versie van de moord op Pres. JF Kennedy, vragen heeft over het officiële verhaal rond 11 sept 2001, het JIT-rapport inzake de MH17, de aanslagen in 2004 in Madrid, Charlie Hebdo, de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn en veel andere vreemde zaken dan vormt men een „anti-joods/anti-Semitisch probleem” in de ogen van de ANNE FRANK STICHTING (klik HIER ) Heel merkwaardig dat juist uitgerekend deze stichting tot deze conclusie komt. Nadenkend hierover komt men al snel tot de conclusie dat het juist de Anne Frank Stichting is die na eigen onderzoek naar genoemde gebeurtenissen - en eveneens zoals zoveel anderen - sporen ontdekt heeft die naar aanstichters van (quasi) Joodse afkomst leiden. Dat leidt ons naar de aanmoediging om de geschillen en verschillen van inzicht juist in Joodse en quasi Joodse kringen nader onder de loep te nemen.


Het lijkt er op dat de strijd van Donald Trump tegen zijn Deep State overeenkomt met de strijd van Vladimir Poetin tegen de Khazaarse Maffia.
Poetin en Trump trekken samen op tegen deze maffia (KM) die het globalisme en vooral het Zionisme voorstaat. Zowel Donald Trump als Vladimir Poetin zijn in deze strijd wederom - net zoals al hun voorgangers - poppetjes aan touwtjes met dit verschil dat we in de geostrategische-/politieke marionetten-voorstellingen nu met 2 partijen te maken hebben in plaats van één Rothschild / Rockefeller-kliek. Was het voorheen zo dat alleen de Khazaarse/ Ashkanazische Maffia overal aan de touwtjes trok, hebben we nu te maken met het feit dat deze
Khazaarse globalisten / Zonisten tegenspel krijgen uit een hele ander hoek n.l. de Chabad-Lubavitch. M.a.w. 2 Joodse organisaties / zienswijzen die elkaar openlijk naar het leven staan. (Althans - openlijk - voor die gene die wat verder kijkt  dan de neus lang is)  Wie „Trump Poetin Chabad Lubavitch” als zoekopdracht voor Google intypt raakt verzand in een wederzijdse scheldpartijen en verdachtmakingen. Veel van die verdachtmakingen bleken leugens te zijn tijdens de vele rechtszaken die tegen Donald Trump zijn aangespannen. Maar ze staan thans nog als waarheid op internet vermeld… Google censureert niet alles…….


De verschillen tussen deze 2 Joodse organisaties zijn legio doch wat al vlot opvalt zijn de volgende uitgangspunten: De Chabad volgt de Thora als het heilige geschrift en niet de Talmud zoals de Ashkanazen doen en zien zichzelf daarom als Orthodox. Veel gebruiken van de Chabad zijn overgenomen van de Sefardische Joden, iets wat voor Ashkanazen verwerpelijk is. Als we Bijbelse voorspellingen moeten geloven volgens Daniël Boek 7 dan mogen we ons op 2028 verheugen op de komst van de Messias (zie HIER ) En zullen noch Trump noch Poetin die Messias zijn. Vermoedelijk zal de Messias vanuit de Chabad Lubavitch / Sefardische hoek naar voren worden geschoven en zal in rechte lijn een bloedlijn hebben met Koning David. Hij zal voor de volgelingen van alle 3
Abrahamitische religies (Judaïsme, Christendom en de Islam) aanvaardbaar moeten zijn. Hoe kan er anders Vrede op Aarde komen? Het zijn vooral de NIET-Zionistische volgelingen van Juda (Sefarden en Chabad Lubavitch) geweest die tijdens de Tweede Wereld Oorlog het extra zwaar te verduren hebben gehad. Heel langzaam heeft de Chabad Lubavitch zich hieruit hersteld en vormt nu een Joodse organisatie die - door infiltraties en doordacht spel - heel veel politieke invloed verworven heeft vanuit een soort strijd die veel weg heeft van het verhaal over David tegen Goliath en waarin de Zionisten in dit verhaal de Goliath vormen. De Khazaarse Maffia stelt uiteraard dit tegenspel niet al te zeer op prijs en probeert de Chabad Lubavitch zwart te maken waar zij dat kunnen. Beschuldigingen van kinderprostitutie, moord en doodslag - u noemt het maar - klinken luid als u gaat zoeken naar de Chabad op internet. Maar het zijn juist de Ashkanazische die hun goden Baäl / Lucifer / Satan aanbidden, aan kinderoffers doen en meer van deze duistere praktijken achter zich hebben. In Openbaringen Jezus werden ze al aangewezen: "Ik zal degenen die tot de synagoge van Satan behoren, die beweren Joden te zijn, hoewel ze dat niet zijn, maar leugenaars zijn – ik zal hen laten komen en aan uw voeten laten vallen en erkennen dat ik u heb liefgehad." Herz. 3.9 "Ik ken uw werken, en verdrukking, en armoede, (maar u zijt rijk) en ik ken de godslastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, en niet, maar de synagoge van Satan zijn." Openbaring 2.9  Satanisten draaien per traditie alles om en zeer zeker de waarheid. Het is daarom voor de hand liggend om bij dit soort verhalen de Chabad voorlopig het voordeel van de twijfel te gunnen. Daarbij opgemerkt dat zich onder iedere groepering van mensen rotte appels te vinden zijn waarop de gehele groep niet afgerekend kan en mag worden. Nu we toch het spirituele bij het wereldgebeuren betrekken kunnen we meteen in de wereld van de Christenen rond snuffelen. Wie in de wereld van complotdenkers een beetje thuis is weet dat het
Vaticaan op geen enkel krediet mag rekenen. In tegendeel; het wordt gezien als één van de bronnen van het kwaad in eigendom van, en aan de touwtjes hangend van de Rothschilds. Van oudsher heeft het Vaticaan ons wijs willen maken dat onze planeet Aarde een platte schijf is en het middelpunt is van het Universum, dat alles rond onze planeet draait, dat wij mensen het enige intelligente leven is in het Universum. Wie anders beweerde wachtte een gruwelijke marteldood. De dubbelrol die het Vaticaan heeft gespeeld tijdens en vooraf gaand aan
WO2 spreekt daar boekdelen over. Hiermee is het duidelijk geworden dat het Vaticaan door krachten uit het Duister wordt geleid.

Doch ook aan Protestante kan is het e.e.a. gaande. Ook daar wordt geïnfiltreerd door de Cabal van de Rothschilds en c.s. Veelal zijn de infiltreerde evangelische kringen te herkennen aan de volgende kenmerken:

  1. OpsommingstekenZe zetten volgelingen van de Islam weg als de Anti-Christ wat absolute onzin is. Immers in de Koran wordt duidelijk gesproken over de komst van een persoon die Christenen de Messias noemen. Ook in de Koran heet deze persoon Jezus. Het verschil van inzicht tussen Christenen en Islam spitst zich toe over de persoon van Jezus die we in het Nieuwe Testament kennen. Christenen noemen hem de Messias, de Koran noemt hem een zeer bijzondere profeet. Dus hoezo een “Anti Christ” 

  2. Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienAfvalligen van hun organisatie worden gemeden alsof het melaatsen zijn of erger.

  3. Terug naar:
Zo-kun-je-het-
ook-zienHet Zionisme wordt verheerlijkt waarbij de criminele acties van NATO-landen in die regio worden verzwegen of als de hand van God gezien wordt, gerechtvaardigd of de tegenpartij in de schoenen wordt geschoven (valse vlag operaties).

Kort door de bocht geredeneerd liggen de Thora, het Oude Testament en de Koran inhoudelijk het dichtst bij elkaar. De Talmud (in 52 delen) veegt de vloer aan met deze geschriften die voor velen heilig zijn. Een feit waarmee de Talmud (welke versie dan ook) een blokkade vormt voor de wereldvrede en harmonie.

 
Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienzokunjehetookzien.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog