Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
Het vluchtelingenverhaal...
 

Dan het „vluchtelingen”-verhaal….

immigratie
Simpel deze zaak van de andere kant bekijken kan veel duidelijk maken. Bekijk het eens van de kant van die „vluchteling”. Zet zijn of haar bril eens op. Wie is nu zo gek om huis en haard te verlaten, alle schepen achter zich te verbranden, te breken met familie en familie-tradities en te vertrekken naar een deel van de wereld waar men totaal andere waarden omarmt. Kijkende naar hen die uit een ver verleden vanuit onze wereld vertrokken naar verre landen als de USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika en zoveel andere landen….. Wat voor lieden waren dat? Inderdaad er zaten veel pioniers tussen die het hier te benauwd kregen door de groeiende bureaucratie, maar een groot deel van hen waren gelukzoekers, mensen met een dubieus verleden, met schulden en ander ellende. Uitschot noemen we die. En dat is de soort die we uit verre windstreken hier mogen verwachten. Dan rijst de vraag: Hoe komen zij er bij dat hier meer honing in de bloem zit dan in hun eigen thuisland? Wie zijn het die de mensheid aldaar wijsmaken dat hier de bomen tot in de hemel groeien? Wat hebben die organisaties aan mensen die in onze wereld, in ieder geval tijdens de eerste jaren, hier als een kat in een vreemd pakhuis leven? Hoe kan men zich hier redden als men analfabeet is (45% deze asielzoekers). In de eerste tijd kan men zich redden met de creditcard die ze van de UNCR (VN) hebben gekregen en waarop maandelijks een bedrag van € 1335,- beschikbaar is. Daarnaast mogen we ook weleens stil staan bij de chaos, dood en verderf die wij NATO-LANDEN & Israël hebben aangericht in de landen van herkomst van deze vluchtelingen. Denk eens aan Syrië, Libië, Libanon, Irak, Afghanistan om er maar enkelen te noemen. De overlast die wij ondervinden van deze “vluchtelingen” kan niet in de schaduw staan van de ellende waarvoor onze politici verantwoordelijk zijn en waarvoor wij - het gepeupel - maar liever de andere kant op keken. Door een regelmatig contact met allochtonen van diverse afkomst is het me duidelijk geworden dat de roots pas bij een derde of vierde generatie beginnen te verwateren, maar tot die tijd als een molensteen om de nek hangt. Men leeft dan in 2 werelden.  Tot die tijd is zo’n „vluchteling” / Vreemdeling / Immigrant, of hoe men ze ook noemen wil, veelal 2-talig (in het beste geval) , het land van herkomst is en blijft voor hen tot dan de hemel op aarde. Voor hen blijft het behelpen hier in Europa en dus zitten zij  „Op den vreemden”. Politici die om het hardst roepen dat we gastvrij moeten zijn voor een ieder die zich aan onze landsgrenzen meldt weten niet wat ze aanrichten en voor welk menselijk leed zij verantwoordelijk zijn. Het zijn juist dit soort politici die onverwachte steun krijgen van geestverwanten van PVV-achtige partijen. Immers de PVV-achtige taal gaat alleen over een vermeend direct - veelal materieel - eigenbelang van de Autochtone bevolking. PVV-achtigen krijgen steun voor hun gedachtengoed van de diverse geheime diensten die terreuraanslagen laten uit
asielzoekers
voeren door…. (2% van de vluchtelingen hebben banden met ISIS) of een spoor leggen naar… deze genoemde ontheemden. (dat noemen we Valse Vlag Operaties) . Deze aanslagen bevorderen een vreemdelingenhaat, een Islam-fobie. De „pro-vluchtelingenstroom politici kunnen zich in deze als „humaan” profileren en tonen daarmee een quasi menselijkheid vervuld van krokodillentranen. De massale toevloed van vreemden van heinde en verre is bedoeld als wapen om Europa te ontwrichten… Graven we dieper naar de organisaties die in den vreemden mensen aanzetten om hier naar toe te komen, dan komen we alweer in botsing met de Anne Frank Stichting omdat we dan vrij snel op organisaties stuiten die door de Open Society van (nep-Jood) George Soros / de Zionisten-kliek van de CIA etc gesponsord worden. Willen we dit „vluchtelingen”-probleem aanpakken dan kan men het meeste bereiken door in deze casus 2 partijen in de slachtoffer-status te plaatsen.
kinderhandel
En dat zijn 1) zij die als „vluchteling” hier naar toe gelokt worden en 2) onze Autochtone samenleving alhier die op de proef gesteld wordt. Veel van deze „vluchtelingen” komen in duistere kringen terecht. Denk dan aan illegale orgaanhandel, (kinder-)prostitutie, kinderhandel, koppelbazen, enz enz. En de politici…… Die kijken de andere kant op als er maandelijks honderden kinderen uit de AZC’s spoorloos verdwijnen. Evenals zij zwijgen over de meer dan 11.000 kinderen die spoorloos zijn door uit-huis-plaatsing in het kader van de toeslag-affaire.
 
Terug naar:
Zo-kun-je-het-ook-zienstart.html
Terug naar:
Zo-kun-je-het-
ook-zienCorona.html
Nieuws & Thema’s
NL / Bethemasites.html
Nieuws & Thema’s
INTERNATIONAALinternationaal.html
Zorg 
en Welzijnzorgenwelzijn.html
Religieus / 
Spiritueelreligie.html
Videovideo.html
Contactmailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkersnetwerk
Zo-kun-je -het-ook-zienzokunjehetookzien.html
 Lectuurlectuur.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog