x
 
xthemasites.html
xreligie.html
xlectuur.html
xblogennieuws.html
x
xspelregels.html
xzorgenwelzijn.html
xvideo.html
xmailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkers-netwerk
 
Gevaren zien is één,
democratie
maar als men die ziet staat men op datzelfde moment voor een keuze: Vechten, Vluchten of Apathie.

Dat U Apathisch blijft is het doel waarnaar de machtselite streeft. Daar is hun hele hersenspoeling middels het propaganda-apparaat, wat massa-media heet, op ingericht. Massa-psychologie en geostrategie zijn de examenvakken voor de adviseurs van de machtselite en politici. “Pseudologie” noemen we dat. (beroepsmatig liegen). Aan U de keuze dus......

 


xhttp://www.euroradicalen.eu/contact.html
  
xmailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Graag%20een%20link%20naar%20Tot%20Actie%20Overgaan%20(DCD)


xhttp://handjecontantje.org/
  
xhttp://vredesonderwijsnederland.nl/


xhttps://www.vrede.be/

 
 
complotdenkers, dwarsdenkers, Revisionisten, UFO-kenners, Poetin-verstaanders, alternatieve zorg