Tekst

x
 
xstart.html
xCorona.html
xthemasites.html
xinternationaal.html
xzorgenwelzijn.html
xreligie.html
xvideo.html
xmailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkersnetwerk
xzokunjehetookzien.html
x
 

Grensverleggend lezen kan meer bewustzijn veroorzaken. Naarmate de oogschellen afvallen en blijkt dat wij allen middels de massamedia 24/7 misleid worden. De verhalen over Rusland , Poetin, de Wereldoorlogen, de NAVO, Joegoslavië en de zgn zelfmoord van Hitler blijken bij nadere studie toch iets anders in elkaar te steken als dat ons verteld wordt.

verdrag versailles

Voor mij ligt het begin voor het opzetten van deze site bij een bezoek aan Huis Doorn te Doorn. De plek waar de voormalige Keizer Wilhelm II zijn asielperiode doorgebracht heeft. In de museumwinkel lag dit boek De Spiegelzaal, Het Verdrag van Versailles ISBN/ EAN: 9789043901871. Het geeft de sfeer weer tijdens de “onderhandelingen” over het Verdrag van Versailles. Wat droogjes geschreven, maar wel verhelderend. De bizarre relatie tussen de politiek en de media, electorale belangen, vriendjespolitiek... het komt allemaal aan bod. De honger naar meer informatie was bij mij opgang gebracht.


waarheid eerste wereldoorlog
Die honger werd alleen maar erger door het boek De Andere Waarheid geschreven door J.H.J Andriessen ISBN: 9789059114999. Absoluut niet verwijzend naar gemene complotten, maar als je het boek doorwerkt ga je daar wel vanzelf in geloven. Dan krijg je het “innerlijke weten” in je wat tegen je zegt: “Er werd in die dagen een vuil spelletje gespeeld, en dat spel was ook NA de Eerste Wereldoorlog zeker niet afgelopen”. Immers; Het kan nooit zo zijn dat de toenmalige smeerlappen in de politiek na de W.O. I in eens brave burgers werden. Je raak ervan overtuigd dat datgene wat in de reguliere geschiedenisboeken staat zeer twijfelachtig is. De auteur Andriessen is in zijn boek heel nauwkeurig te werk gegaan. Geen napraterij of papegaai-werk... nee... Zelf de documenten achterhalen en op zoek gegaan.Vanwege de honger naar informatie over het politieke spel na W.O. I ging ik verder zoeken en kwam ik dit boek tegen: 1939 - Der Krieg, der viele Väter hatte: Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg van Gerd Schultze Rhonhof, ISBN 978-3-7892-8229-4. Wat betreft over aanloop naar de Eerste Wereldoorlog lijkt het wel alsof de heren Andriessen en Gerd Schultze Rhonhof
aanloop tweede wereldoorlog
bij elkaar aan tafel gezeten hebben. Toch beroepen beide auteurs zich op een onafhankelijke zelfstandige speurtocht. Op internet heb ik een uittreksel in het Nederlands neer gezet met een leuke Quiz er in. Hoeveel van de 10 vragen kunt U direct goed beantwoorden ?  Zie www.aanloop-wo2.nl/Aanloop_WO2.html. Maar dat is meer bedoeld om je aan te sporen het boek te kopen en te lezen. Wie Google raadpleegt op de auteur zal zien dat de beste man nogal wat stempels opgedrukt krijgt door “politiek-correcten” die pretenderen de geschiedenis beter te kennen en zeer waarschijnlijk zijn boek niet eens gelezen hebben. Persoonlijk sta ik in voor de integriteit van de auteur ! De “besmette” bronnen die hij heeft geraadpleegd voor zijn boek mogen dan wel wat vreemd overkomen. Maar na een oorlog moet je zowel bij de winnaars als de verliezers te rade gaan voor een objectiever beeld. Dat kan heel verhelderend werken. Wie het boek goed leest zal zien dat hij juist stevig uitpakt tegen die “verdachte” bronnen. Voor wie Duits heeft gehad op de MULO of MAVO is het boek heel goed te lezen. Het verhaal van de auteur gaat van 1870 tot en met 1 september 1939 en hij maakt nog 1 uitstapje naar de aanval van Hitler Duitsland op Rusland. Maar ook hier geen verwijzingen naar enge types als Illuminatie en zo.. En zonder zo’n verwijzing kom je middels dit boek er ook achter dat we door de reguliere massa-media aardig bij de benen worden genomen. Wie nog meer wil weten gaat nog een stapje verder en komt uit bij:
usa oorlog


Die Hinertür zum Kriege van Charles Callan Tansill, uitgeverij Pour le Merite ISBN-10: 3932381114. Hier geldt dat het handig is om eerst bij www.amazon.de te shoppen en dan rechtstreeks bij de aanbieder het 2-de hands exemplaar te bestellen. In dit boek komt het spel van “onze bevrijder” Franklin Delano Roosevelt uitgebreid aan de orde. Waarom die aanhalingstekens.... dat lees je wel in De Boogeyman... (zie verder op)

In De Achterdeur naar de oorlog wordt de diplomatie t.a.v. Japan uitgebreid onder de loep genomen. Zelden een boek in handen gehad met zo’n uitgebreide bronverwijzing. Soms is een Duits woordenboek wel makkelijk bij dit boek

100 jahr Urkatastrophe

Hundert Jahre Urkatastrophe. Der Kolonialvertrag 1919 ISBN 9783736998551 Het is de Europeanen (inclusief de Verenigde Staten die de wapenstilstandsperiode voorbeeldig memoreren) niet gelukt om het einde van het Centenaire gezamenlijk te herdenken. De herdenkingen van honderd jaar einde van de Eerste Wereldoorlog verliepen op Frans-Duitse lichtpunten na langs nationale scheidslijnen. De meesten kennen deze geschiedenis van hoge herstelbetalingen, territoriale kwesties, de schuldvraag en vernedering van Duitsland. Het zou geen best verdrag zijn door de onverzoenlijke houding van de Franse gastheer van de “vredesconferentie”. In dit trans-Europese boek kunt u o.a. aan de hand van illustraties lezen dat het dictaat van Parijs/Versailles in de winter van 1919 langs koloniale lijnen tot stand kwam. Op dat moment werd Duitsland geteisterd door revoluties en was het met zichzelf bezig en met de opbouw van de zojuist uitgeroepen democratie. De stelling is dat de imperialistische dictaten zonder noemenswaardige veranderingen dictatuur oproepen. Schetsen van het fenomeen “Britse Alleingang versus Europa” slaan een brug naar het heden en de toekomst. De Brits-Britse Alleingang van 1916 tot 1919 herhaalt zich onafhankelijk van oorlog en vrede als Engelse Alleingang tussen 2016 en 2019. Aan het begin van honderd jaar interbellum besluit de auteur met een pleidooi voor internationale “Aufarbeitung” van deze geschiedenis.Nürnberg
neurenberg 1946
die letzte Schlacht van David Irving. Uitgeverij Grabert. 2de hands nog goed verkrijgbaar. Ook hier geldt: Raadpleeg www.amazon.de  en rechtstreeks bij de aanbieder kopen. Ja, nu we toch met “besmette bronnen” bezig zijn kan ik dit ook wel aanprijzen. Ook deze auteur heeft al heel wat etiketten opgeplakt gekregen. Soms terecht, soms minder terecht. Maar toch.... om zijn geloofwaardigheid overeind te houden voor een groter publiek houdt hij zich angstvallig vast aan tastbare bronnen waarvan hij beweert copy in huis te hebben wat voor iedereen ter inzage is. Wie ben ik om dat te bestrijden? David Irving geeft een uitgebreid beeld over de aanloop naar het proces in Neurenberg en het verloop daarvan waar in 1946 een stel oorlogsmisdadigers terecht stonden. Een aantal daarvan wisten op raadselachtige wijze aan de (volgens de auteur en ondergetekende) verdiende galg te ontkomen. De strijd om de eer, de strijd om de waarheid boven tafel te krijgen en de zoektocht naar belastend materiaal, en hoe dat laatste soms verkregen is. Het is samengesteld uit dagboekfragmenten van de betrokken rechters, bewakend personeel van de gevangenis, aanklagers alsmede advocaten. Heel spannend om te lezen. Ook met MAVO Duits.


Wat op Nürnberg die letzte Schlacht naadloos aansluit is dit boek
zelfmoord hitler
. Adolf Hitler, de vlucht naar Argentinië Geschreven door Simon Dunstan en Gerrard Williams ISBN 978-90-8998-218-6. Heel veel raadsels die David Irvin in zijn boek bij je achterlaat worden in dit boek ontrafeld en beantwoord. Naast het vluchtverhaal van Adolf worden heel veel bijzaken uitgebreid belicht. En juist die informatie maakt het voor mij duidelijk dat David Irvin in het hierboven besproken boek de spijkers heel goed op zijn kop slaat. Ook wat spelletjes van Prins Bernhard komen boven water. Ik heb het e.e.a. uit dit boek op internet nagetrokken. Helaas klop het allemaal wel. De vraag is of je nu wel of niet moet geloven in de stelling dat de grootste schurk aller tijden ontsnapt is..... Nou, die vraag krijg je min of meer zeer indirect beantwoord in het volgende boek, hieronder vermeld. Nou ja beantwoord..... het helpt je visie op dit vraagstuk verscherpen en nuanceren.


politiek complot
De Boogeyman van Peter Stuivenberg. (uitgeverij Elma) Als ondersteuning is er nog een internetsite op de achtergrond voor meer nadere informatie. Een aanrader voor een ieder die een boek wil lezen over de hogere wereldpolitiek in “Jip & Janneke taal”. Bij de ene pagina val je van verbazing van de stoel af en bij de andere pagina lig je in een stuip van het lachen. Kortom een boek dat veel in beweging kan brengen bij je. Ook hier wederom een opeenstapeling van feiten waar je niet omheen kunt. En troost je met de gedachte dat sommige gebeurtenissen die Peter omschrijft in werkelijkheid nog veel smeriger in elkaar steken. En waarom dat zo is... lees dan maar de vorige boeken die ik U aanprijs. Daar staat het allemaal in.


Dan dit boek van Peter Haisenko England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert

achter de schermen
ISBN 13: 9783940321039 Een Eye-opener 1ste klas. Het boek zet de politiek van Anglo-America in een verhelderend daglicht. En dat alles  in een vrij eenvoudige Duitse woordkeuze. Als bevlogen globetrotter (voormalig piloot Lufthansa) heeft hij de wereld beter leren kennen met eigen ogen. Steeds komt bij het uitdiepen van de rolverdeling van Anglo-America de vraag boven drijven wie hierin de hond en wie de staart is. Heel boeiend en uitermate leerzaam om te lezen. Op de vraag wie de Boogeyman is en waar hij woont krijg je in dit boek een klip en klaar verrassend antwoord.
karel van wolferen


Een Keerpunt In De Vaderlandse Geschiedenis is een boek van prof. K.G. van Wolferen  en co-auteur: J.H. Sampiemon ISBN 9789029076982 De auteurs, respectievelijk hoogleraar en publicist, stellen dat Nederland samen met de rest van Europa op een keerpunt in de geschiedenis is beland. Door de eenzijdig genomen beslissing van de Verenigde Staten om Irak aan te vallen, zonder de instemming van het merendeel van de Europese bondgenoten, is naar hun inzicht het Atlantische bondgenootschap beëindigd. En gelijk hebben ze.


zwendel eu
Raumschiff Brüssel door Andreas Oldag en Hans-Martin Tillack. ISBN 3870245786 Het is een voorloper van het boek van Paul van Buitenen wat uitvoeriger de corruptie en misstanden binnen de Europese Commissie aan de kaak stelt. Ze nemen geen blad voor de mond en noemen man en paard. Dat het met ons €uropa droevig gesteld is..... dat blijkt hieruit overduidelijk. Het is in het Duits geschreven. Inderdaad had ik enkele malen een woordenboek nodig maar over het algemeen is het met een middelmatige kennis van de Duitse taal heel goed te lezen. Laat ik het zo zeggen: Wie de afleveringen van Tatort en voorheen van Der Alte en Derreck zonder ondertiteling kon volgen, heeft met dit boek geen enkele moeite.


Sluiproutes van de Macht van Jules van Rooyen

Tweede, verbeterde druk! In het voorjaar van 2010 verklaren vooraanstaande bankiers dat 'financiële instellingen de afgelopen twintig tot dertig jaar doorgedrongen zijn tot in het hart van de staat en dat ze als een staat gereguleerd moeten worden'. Zij waarschuwen voor monsters die ons kunnen vernietigen en dat voortdurend proberen. De Duitse minister van Financiën pleit voor het inzetten van de Inlichtingendiensten op de geldwereld. De dreiging komt uit die hoek; ze voeren een oorlog met financiële middelen en heerst middels economische crises, destabiliserende massamigraties, wereldwijde natuurramp-scenarios en culturele perversies. De mens moet zijn plaats vinden in de New World Order van geheime netwerken, grootbanken, multinationals en supranationale organisaties. Opgejaagd op de weg van de zelfvernietiging, lijken de Europese volken niet meer aan de ondergang van hun cultuur en beschaving te kunnen ontsnappen. De auteur heeft een gedegen kennis van de Franse taal en haalt veel Franse citaten aan( in het Nederlands natuurlijk). Voor de rest zal het de kritische lezer opvallen dat de auteur van streng Katholieke huize moet zijn.


paul van buitenen
In de loopgraven van Brussel door Paul van Buitenen. ISBN 9789025954222 De auteur, voormalig EU-ambtenaar (financiele controle) en thans lid van het Europees Parlement, schreef in het kader van zijn verkiezingscampagne voor het EP een vervolgverhaal op zijn eerdere boek 'Strijd voor Europa' (1999)*. Hierdoor is er enige overlap. Aan de orde komen de talrijke misstanden rond EU-fondsen (onregelmatigheden, fraude) en de lotgevallen van ambtenaren, die deze zaken aan de kaak willen stellen. Het boek is een uitgebreide weergave van de wederwaardigheden van de auteur: gesprekken, tuchtonderzoeken, veranderingen van baan, het besluit om 'in de politiek te gaan'. Zijn conclusie: de EU is een ondoorzichtige organisatie, waar geen verbetering in komt. Niet altijd aantrekkelijk leesbaar (stortvloed aan namen en kwesties), geen specifieke visie op Europa/Europese integratie. Toch belangrijk voor de lopende discussie over de EU. Voor een politiek/maatschappelijk geïnteresseerd publiek.


mensenhouderij
Intensieve menshouderij door Jaap Peters & Judith Pouw ISBN 9789055943289 Een aanrader voor een ieder die wil weten wat het Neo-Liberale Kapitalisme met organisaties doet. Er is heel wat mis bij veel organisaties, of het nu bedrijven, instellingen of overheidsinstanties zijn: personeelsleden raken in de knel ('burn out'; reorganisatiemoeheid) en klanten klagen over een tekort aan dienstverlening (frustratie). De auteurs gaan na wat er is misgegaan: organisaties zijn te veel gaan lijken op de intensieve veehouderij. Het management is met zijn eenzijdige financiele rationaliteit (aandeelhouderswaarde, meet-manie, regelzucht) het zicht op de werkelijkheid verloren, terwijl het vakmanschap van de werkvloer onvoldoende erkenning en ruimte ('kistkalveren') krijgt om zich te ontplooien. 'Intensieve menshouderij' is nu eens geen rooskleurig boekje over succesvolle managementmethoden maar een - soms cynische - analyse van het falen van de zogeheten bedrijfskundige (MBA!) professionaliteit. Het betoog eindigt niet in mineur: kijkend naar de biologische landbouw en veeteelt is er perspectief voor organisaties en hun bestuurders: organisch organiseren levert duurzame resultaten, van echte kwaliteit.


joegoslavie oorlog
Het Joegoslavië Tribunaal: De vermoorde onschuld van Slobodan Milosevic door Robin de Ruiter ISBN: 90 801623-5-3

Hoewel de auteur in enkele andere boeken behoorlijk kan doorslaan in zijn manier van complotdenken blijft hij bij het schrijven van dit boek met beide voeten op de grond. In de aanbieding bij de webshop van Silia Vileder is dit een boek wat U niet mag laten wegglippen. Duidelijk wordt uit de doeken gedaan wie verantwoordelijk is voor de dood van “De slachter van de Balkan” zoals Slobodan zeer ten onrechte werd genoemd. Aan de orde komt hoe Josiaz van Aartsen met meineed ongestraft weg komt en wie de echte slachters van de Balkan zijn geweest.


navo
Als de NAVO de passie preekt door Ludo de Brabander en Georges Spriet ISBN: 9789064455100 De NAVO viert haar 60ste verjaardag. Ontstaan in 1949 als een collectieve defensiegemeenschap, vormde het westers bondgenootschap zich na het einde van de Koude Oorlog om tot een militaire alliantie die ook buiten het eigen grondgebied kan opereren ten dienste van de internationale gemeenschap. Zo luidt althans de traditionele retoriek, maar klopt die wel?

Ludo De Brabander en Georges Spriet leggen de echte ontstaansredenen van de NAVO bloot: de organisatie moest de Amerikaanse invloed in Europa na de Tweede Wereldoorlog institutionaliseren, en een militaire structuur creëren die de bescherming en uitbreiding van het kapitalisme moest verzekeren. Na een uitvoerig historisch portret van het bondgenoot-schap beschrijven de auteurs het streven van de NAVO naar een ambitieuze mondiale rol, gebaseerd op een doctrine van militaire interventie. Ook vandaag nog willen de VS hun statuut van enige grootmacht via de NAVO consolideren, terwijl veel NAVO-leden in eerste instantie hun strategische en economische belangen militair willen verdedigen. Die heruitgevonden rol leidt tot nieuwe wereldwijde spanningen en werpt vele vragen op. Zorgt de VS-politiek voor tweespalt in de EU? Zijn we op weg naar een nieuwe Koude Oorlog met Rusland? Wat met opkomende machten als China?


rusland
Rusland en het Westen DE ONTGOOCHELING door Marie-Therese te Haar ISBN: 9789492161390 Het is moedig en zeer prijzenswaardig dat Marie Thérèse ter Haar veel van haar energie blijft steken in pogingen om Nederlanders kennis bij te brengen van het werkelijke Rusland van nu, dat zij dankzij een bijna levenslang verblijf heel goed kent. Dit boek is daar een prachtig voorbeeld van. Het verdient door iedereen gelezen te worden, vooral als ze nog steeds twijfelen of ze nu moeten geloven wat er in de kranten staat en op tv-discussies door Nederlandse politici beweerd wordt. — Tot zover het commentaar van prof. Karel van Wolferen ---- In De ontgoocheling gaat Ruslanddeskundige Marie-Thérèse ter Haar in op de recente geschiedenis van Rusland, de gespannen verhouding tussen Rusland, Amerika en Europa, en op de rol van de journalistiek. Ze neemt daarbij vooral de Westerse berichtgeving onder de loep. Dat in Rusland de media dikwijls propagandistisch zijn weten we, maar hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoe genuanceerd en objectief zijn onze media eigenlijk? Marie-Thérèse ter Haar is Ruslanddeskundige en oprichter van de Rusland Academie. Ze leeft en werkt in twee werelden: de ene helft van het jaar is ze in Nederland, de andere helft in Rusland.


geschiedenis nederland
Van Oranje stadhouders tot IJzeren Kanselier door Fré Morel ISBN 9789067282062 De voor-geschiedenis van de 'GROOTE' oorlog. Een politiek machtsschaakspel dat voorafging aan de 'Eerste Wereldoorlog' van 1914-1918 Deel 1 - basisboek (1702-1871) Amateur-historicus Fré Morel laat zien dat oorlogen vrijwel altijd het bloedige resultaat zijn van een belangenstrijd. Een wereldwijde strijd om politieke, economische en militaire macht die gestreden wordt ten voordele van een kleine machtselite en volledig ten koste komt van de wereldburgers. Oorlogen die als een morbide ketting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en waarvan de feitelijke oorzaken door de machtige belanghebbers worden weggelogen. Morel neemt de lezer mee naar een periode ver voor de 'Eerste Wereldoorlog' waar ze kennis kunnen maken met de voorgeschiedenis van die 'Groote Oorlog', een mensenslachting op wereldschaal die in 1914 zou losbranden.


Oorlog is misleiding en bedrog. Wat voorafging én leidde tot de 31-jarige wereldoorlog van 1914–1945 door Fré Morel
bankiers oorlogen
ISBN 9789067282758 DURF TE WETEN! - Sapre Aude Als men het vandaag de dag over oorlog heeft, bedoeld men daar doorgaans de oorlog mee die onderhand in ons collectief geheugen gegrift is als DE oorlog aller oorlogen, WO II! Het beeld is duidelijk, herkenbaar en afgebakend: Nazi-Duitsland, Adolf Hitler, Jodenvervolging, concentratiekampen en dood! Ons historisch bewustzijn en besef lijkt slechts terug te gaan tot september 1939 als Duitse troepen de grens met Polen overtrekken. Dat dit een logisch en onvermijdelijk vervolg was van WO I, de voorgaande oorlog, is voor velen een gesloten boek. Heel nauwkeurig wordt in dit boek het systeem van (oorlogs)propaganda en hersenspoelen aan de kaak gesteld.


De Ondergang Van Een Wereldorde door
karel van wolferen
Karel van Wolferen ISBN 9789025418809 De wereldorde waarin wij ons een halve eeuw relatief veilig wisten is niet verstoord - hij is weg. Een incompetente Amerikaanse president, met meer macht dan ooit iemand heeft bezeten, bracht een onomkeerbare toestand teweeg in een shakespeareaanse tragedie. De ondergang van een wereldorde is een ontluisterend en onthutsend boek over de ideologische kaping van Amerika, over het einde van het politieke Westen (het Atlantische bondgenootschap), over een imperium dat het niet aankan. Karel van Wolferen beschrijft in een vlijmscherpe analyse wat er aan de ondergang voorafging en hoe wereldanarchie naderbij komt.


Dit boek ANDER NIEUWS Deel 1 door
ander nieuws
Janneke Monshouwer ISBN : 9789082257106 is het eerste van een DRIELUIK. Hierna volgen nog 2 boeken die met dit boek 1 geheel vormen. Janneke begon te schrijven als een zoektocht naar wat ze haar hele leven miste aan juiste informatie via de reguliere media. Na ca 30 jaar werken bij de Nederlandse TV waaronder in de 1960er jaren 3 jaar als productiemedewerkster bij het NOS-Journaal (toen NTS), daarna als freelance invalster tot 1991. Ook als lid van filmteams en later als TV-programma en documentairemaakster zat zij met haar neus bovenop veel opzienbarende gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen. Waar zij mee zat was dat zij steeds meer het idee kreeg dat we er als beschaving niet op vooruit gingen maar achteruit... Ra ra hoe kan zoiets? Welnu haargenau geeft Janneke Monshouwer zaken weer die we al lang vergeten zijn maar die wel tot op de dag van vandaag onze wereld helpen bepalen. Klik op de afbeelding van het boek en bezoek haar site.


The Grand Chessboard geschreven door
grand chessboard pdf
Zbgniew Brzezinski is ook in het Duits uitgebracht onder de naam Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft. Wetende dat Brzezinski permanent bestuurslid is van De Bilderbergconferentie, ook nog wat te zeggen heeft in The Pilgrim Society, t/m de ambtstermijn van Obama de geopolitieke strategie van de NAVO heeft bepaald, moeten we aan dit boek wat meer waarde toekennen. Geluk voor U !!! >> Klik op de afbeelding van het boek hiernaast en U kunt de NEDERLANDSE vertaling gratis (desgewenst in delen) downloaden. Scroll daarvoor naar de onderzijde van de betreffende webpagina. Als U het boek heeft doorgeworsteld bent U in staat de toekomstige geopolitiek van de USA te kunnen voorspellen.


Rainer Mausfeld
De angst van de machtselite voor het volk Democratie-management middels Soft Power-Technieken Auteur: Prof. Rainer Mausfeld / Nederlandse vertaling en bewerking: Willem Zweers. Geheel naar de voordracht bij IPPNW-Hamburg  Steiner-Haus Hamburg op 2 november 2016. In deze voordracht wordt uiterst nauwkeurig uitgelegd hoe manipulatietechnieken werken, welk effect ze hebben en door wie ze worden aangewend. Voor het pdf-document klik op de << afbeelding


Flug MH17, die Ukraine und der neue Kalte Krieg. ISBN-13: 978-3894386498 Duitse versie / Flight Mh17, Ukraine and the New Cold War ISBN 9781526131096 Engelse versie. De auteur is auteur Kees van der Pijl. Een boek wat openheid van zaken geeft over de politieke aanloop naar deze ramp. Over de Engelse versie is in Engeland tot op het hoogste niveau geprocedeerd. De auteur en uitgever trokken aan het langste eind omdat de rechter vond dat het boek prima onderbouwd is. Voor U een garantie dat het geen miskoop is en dat er dingen in staan die ook onze regering liever voor U geheim wil houden.


Absturtz der MH17 Auf der Suche nach der Wahrheit geschreven door Bernd Biederman. ISBN-13: 978-3869332208 Bernd Biederman kan men niets meer wijsmaken over luchtafweersystemen en alles wat er bij komt kijken. Zijn carrière heeft hij op dat gebied gemaakt bij het voormalige leger van de toenmalige DDR. In een haarscherpe analyse schoffelt hij de technische aspecten van het JIT-rapport onderuit en maakt daarvan een stuk peperduur closetpapier. Ook wordt een zeer waarschijnlijke dader genoemd, die inmiddels overleden is.... waarschijnlijk als een te lastige getuige vermoord.


Trump, grondwet & wereld door Janneke Monshouwer Winston Churchill: "In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar dat ze altijd begeleid hoort te worden door een bodyguard van leugens'. Laten wij ons ophitsen tot haat en oorlog? Wat is de bedoeling van het waanzinnig Amerikaans militair budget van 700 miljard dollar voor 2018 (China: 150 miljard, Rusland: 70 miljard)? Laten we ons ophitsen tegen Trump, tegen Poetin, tegen Assad, tegen Moslims? Hoe kunnen we ons als mens ontwikkelen als propaganda wordt verheven boven feiten? Aan dit boek begon ik tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2016 toen ik met grote verbazing en afschuw zag hoe de berichtgeving werd verdraaid. Donald Trump uitte zijn intenties zoals: een onafhankelijk onderzoek naar 9/11, de oorzaak van onophoudelijke oorlogen en vluchtelingen, de rol van een Groter Israël, zaken, die anderen liever verbergen. Ook werd helder dat Trump door spindoctors werd neergezet als "clown', een "gestoorde' en "vrouwenhater'. En praten we dat na?


Adolf Hitler pleegde geen zelfmoord door Robin de Ruiter. ISBN 9789079680672 Geheel geactualiseerd met nieuw bewijsmateriaal over Hitler s vlucht uit Berlijn. Bovendien aanvullende bewijzen dat Hitler geen zelfmoord gepleegd heeft.In dit boek heeft de auteur getracht een zo gedetailleerd en waarheidsgetrouw mogelijk beeld te schetsen van Hitler´s ontsnapping uit de Berlijnse bunker op 30 april 1945. Aan de hand van nooit eerder geopenbaarde feiten en documenten uit het archief van verschillende inlichtingendiensten en persoonlijke interviews van de auteur met ooggetuigen uit Spanje en Duitsland, waaronder twee voormalige medewerkers van Hitler die de laatste dagen van het Derde Rijk bij Hitler in de Führerbunker verbleven, wordt aangetoond dat Hitler met hulp van de Britse geheime dienst wist te ontsnappen. Daarenboven reconstrueert de auteur de gebeurtenissen rond de dood van Hitler. Dit boek bewijst dat Hitler geen zelfmoord pleegde. De auteur doet niet alleen verslag over de werkelijke afkomst van Hitler, hij bericht bovendien van zijn minutieus onderzoek naar Hitler´s buitenlandse geldschieters. Bovendien laat de auteur de lezer aan de hand van exclusief bronnenmateriaal voor het eerst kennismaken met Hitler´s unieke training voor zijn rol als toekomstige dictator. Van februari tot november 1912 volgde Hitler een speciale training aan de Britse Military Psych-Ops War School in Engeland en Ierland.Waarom werd Hitler aan de macht geholpen? Waarom werd de Tweede Wereldoorlog gevoerd? Ook deze vragen worden in dit boek beantwoord.


Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit door Edgar Dahl ISBN 978-3-96607-035-5 Een boek waarvan je de mond open valt....Hoe monsterlijk het ook mag klinken, de Tweede Wereldoorlog was niet gepland door Adolf Hitler, maar door Franklin D. Roosevelt. Zoals historische documenten aantonen, had het Witte Huis sinds de herfst van 1938 politieke druk uitgeoefend op Polen, Frankrijk en Engeland, waardoor ze gedwongen werden oorlog te voeren tegen Duitsland. Hiermee, dus de belangrijkste boodschap van dit boek, maken de VS zich schuldig aan het indirect ontketenen van oorlog. Het motief dat Roosevelt nastreefde was geenszins om de wereld te bevrijden van de "plaag van het nationaal-socialisme". Evenmin moest het Hitlers veronderstelde plannen om "de wereld te veroveren" of "de Joden uit te roeien" te dwarsbomen. Zoals bij bijna alle oorlogen, was het motief puur economisch. Het nieuwe economische beleid van Roosevelt, de "New Deal", was mislukt. Net als Hitler had Roosevelt bij zijn verkiezing beloofd dat hij zijn volk weer op de been zou krijgen. In tegenstelling tot Hitler kon Roosevelt zijn belofte niet nakomen. Van de 14 miljoen mensen die in 1933 werkloos waren, waren er in 1938 nog 10 miljoen werkloos. Net als de Eerste Wereldoorlog moet ook de Tweede Wereldoorlog de economie stimuleren, Maak een einde aan de werkloosheid en genereer enorme winsten voor de defensie- en financiële industrie. De deelname van de VS aan de oorlog zorgde zelfs al in 1943 voor volledige werkgelegenheid. Amerika nam ook belangrijke geopolitieke bases van het Britse rijk over. En tenslotte zorgde de oorlog er zelfs voor dat de Verenigde Staten van Amerika de grootste wereldmacht op aarde werden.


De Rebel
gemist
Das Märchen vom bösen Deutschen" door Benton L. Bradberry ISBN 3947190409 Noch keizer Wilhelm, noch Hitler wilden oorlog. Zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog werden door de geallieerden aan Duitsland opgelegd. De grote zonde van Duitsland was om te laat te verschijnen als een verenigde natiestaat en zo het gevestigde traditionele systeem van machtsverhoudingen in Europa te verstoren.  De reeds gevestigde grootmachten Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland verenigden zich in 1914 om deze nieuwe rivaal te vernietigen. Toen Duitsland als een feniks uit de as van de Eerste Wereldoorlog herrees om weer een grote mogendheid te worden, leverden ze imponerend werk met de Tweede Wereldoorlog - onder leiding van de aankomende VS. De opzettelijke vernietiging van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog kan alleen worden vergeleken met de vernietiging van het oude Carthago door de Romeinen, en het gebeurde om dezelfde reden: om een ​​economische concurrent uit te schakelen. Het officiële verhaal van de twee wereldoorlogen, het verhaal dat we op school hebben geleerd, is een sprookje. En lees daarna het boek:


De Rebel
gemist
Hitler war ein Britischer agent door Greg Hallett und der Spymaster ISBN-13: 978-0985227814 Adolf Hitler was een van de eerste successen van het instituut dat later "Tavistock" werd genoemd. Hij belichaamde het hoogtepunt van de Britse oorlogsmachine. Als buitenstaander van onwettige afkomst werd hij vanuit zijn eigen land door verschillende staten verdreven in de armen van de Britse geheime dienst. De "Führer" werd de vijand van het land dat hij leidde om te voldoen aan de verdragen en verplichtingen van de staat die hem had opgeleid. In Hitlers "ontbrekende jaren" in 1912 en 1913, die in de meeste geschiedenisboeken worden weggelaten, werd hij psychologisch gedeconstrueerd in Engeland, zodat hij later kon worden gebruikt als agent van de Britse oorlogsmachine. Dit boek onthult zijn bizarre seksuele gewoonten en de feminiciden die hij zelf pleegde en die in het openbaar als zelfmoorden zijn afgeschilderd. De verwarring van de oorlog verborg dat Hitler de staat Israël creëerde - de Joden bevestigen dit ook. Hij deed dit echter niet alleen; hij werd geholpen door een aantal gecompromitteerde inlichtingenagenten, van wie de meesten onwettige kinderen van de koninklijke familie waren. Daardoor werden ze gedwongen een evenwicht te vinden tussen de strengste geheimhouding en vervalste geschiedschrijving. Sommigen van hen deden zelfs alsof ze dood waren. In de Tweede Wereldoorlog waren er evenveel leugens als er doden waren. Achter de psychologie van Hitler verscholen de geschillen tussen de Britse en Europese koninklijke families over "heerschappij over het Westen" en "de vervulling van de profetie van de naties". In oorlog worden leugens en rijkdom het best beschermd en geheim gehouden. Zo werd de dood een bijproduct van de concurrentiestrijd van gigantische egoïsten die geloofden dat zij de uitverkoren mannen van het lot waren toen ze in feite dienden als marionetten van een ander koninkrijk - het koninkrijk van bankiers, opkomende bedrijven, zelfzuchtige Freudiaanse beheersing van de geest en de occultisten . De wereldberoemde historicus Greg Hallett en de Spymaster geven u in dit boek ook onthullende informatie over de vlucht van Rudolf Hess en zijn dubbelganger naar Groot-Brittannië, over de vervalste dood van de hertog van Kent, over de koninklijke afkomst van de KGB-spion Anthony Blunt de seksuele praktijken van Wallis Simpson en koning Edward VIII, de onthulling van Britse militaire geheimen aan Hitler, en operaties JAMES BOND en WINNIE THE POOH.


De Rebel
gemist
Der Streit um Zion Douglas Reed's The Controversy of Zion is nu op het internet! Reed, de bekendste correspondent van Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog, begon in 1951 met het schrijven van The Controversy of Zion. Hij werkte drie jaar aan dit werk, dat uiteindelijk een volume van 300.000 woorden had; In 1956 voltooide hij de epiloog. Hoewel uit brieven blijkt dat hij het boek met zijn uitgever besprak, weigerde hij het te publiceren en het manuscript verzamelde 22 jaar lang stof in Reed's huis in Durban, Zuid-Afrika. Wat zou hij blij zijn geweest als het internet in die tijd voor hem beschikbaar was geweest! Vandaag, een halve eeuw later, bestaat het en gebruiken we het om Reed's krachtige waarheid te verspreiden. Verschillende hoofdstukken van het boek laten zien hoe graag de auteur zijn gedachten bij de mensen wilde brengen. Aan de andere kant haten zionistische censors het internet omdat het hun wereldwijde mediacontrole schendt en hun hersenspoeling ineffectief dreigt te maken. In de jaren vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog was de naam Douglas Reed algemeen bekend. Van zijn boeken zijn tienduizenden exemplaren verkocht. In de engelstalige wereld kon hij rekenen op een trouw lezerspubliek dat zijn werken letterlijk verslond. Maar toen werd hij van de ene op de andere dag een imitatie. Waar gaat dit boek over? Lees en oordeel zelf... Na een beetje puzzelen op deze site heeft u het gehele boek in PDF op uw harde schijf..... klik op de foto


Verboden lectuur: Klik op

Voor lectuur die hier in de boekhandel verboden is. Soms met gegronde reden maar soms is de aangeboden lectuur wel de moeite waard. Klik op de afbeelding


Onzichtbare neprampen en verzonnen onheil ISBN 9789492665621

Patrick Moore  werd begin zeventiger jaren een van de sleutelfiguren van Greenpeace. Een van de mede-oprichters zei ooit in een interview: “Moore werd snel geaccepteerd in de binnenste cirkel op basis van zijn wetenschappelijke achtergrond, zijn reputatie (als milieuactivist) en zijn vermogen om praktische, no-onzin inzichten in de discussies.” Moore had op de universiteit o.a. een Bachalor of Science behaald in bosbiologie en een Doctorsgraad in die studie.

Nadat, volgens Moore, Greenpeace steeds meer werd gedreven door politieke agenda’s en andere verschillen van inzicht heeft Moore in 1986 Greenpeace verlaten. In de zeventiger jaren was Moore bijvoorbeeld fel tegen kernenergie, zoals iedereen bij Greenpeace was. Echter na diepgaande studie over het energieprobleem, waar in die jaren al sprake van was, kwam Moore er achter dat kernenergie de schoonste en goedkoopste energie was. Hij is die mening nog steeds toegedaan. Zo ook kwam hij na diepgaande studie er achter dat er geen wetenschappelijk bewijs was en nog steeds is, dat de mensheid de wereldwijde klimaatverandering veroorzaakt. Moore: "Op een dag besefte ik dat de meeste angstaanjagende verhalen in de media op onzichtbare zaken gebaseerd zijn, zoals CO2, of over dingen gaan die heel ver weg zijn, zoals ijsberen en koraalriffen. De gemiddelde persoon kan dat niet zelf waarnemen en dus het waarheidsgehalte van die beweringen niet verifiëren. Hij moet erop vertrouwen dat de activisten, de media, de politici en de wetenschappers – die allemaal enorme financiële en/of politieke belangen hebben bij het onderwerp – de waarheid vertellen. Dit boek is mijn inspanning om, na vijftig jaar als onafhankelijk wetenschapper en milieuactivist gewerkt te hebben, de desinformatie en regelrechte leugens te ontmaskeren die worden gebruikt om ons en onze kinderen angst aan te jagen over de toekomst van de aarde." Wat je o.a. kunt leren uit dit boek:

• Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de aanname dat de mens verantwoordelijk is voor de wereldwijde klimaatverandering.

• Er is geen bewijs voor de herhaalde suggestie dat we in een klimaatcrisis zitten. Het gaat juist heel goed met de aarde.

• Er zijn meer ijsberen dan ooit tevoren! David Attenborough en de BBC misleiden de onwetende kijker in hun serie ‘Our Planet’, waar veel beweringen, zoals ‘de ijsbeer is aan het uitsterven’, op geen enkele manier wetenschappelijk onderlegd zijn.

• Er is geen correlatie tussen CO2-gehalten en de gemiddelde temperatuur op aarde. Al Gore had het fout.

• ‘Groene stroom’ is helemaal niet groen, maar vormt een enorme belasting voor het milieu. Fossiele brandstoffen, kernenergie, afvalverbranding en hout zijn veel betere alternatieven dan de onbetrouwbare wind- en zonne-energie.

• De huidige stijging van het CO2-gehalte is bijzonder goed nieuws voor planten en dieren en zorgt al tientallen jaren voor een wereldwijde vergroening. CO2 moet gevierd worden, niet gevreesd.

• De vuilnisbelt in de Grote Oceaan is een hoax.

• Er is een grotere verscheidenheid aan dier- en plantensoorten op aarde dan ooit eerder gemeten is.

• Het Great Barrier Reef en andere koraalriffen op aarde zijn niet dood of stervende. Integendeel!

Wij mensen zijn inderdaad verantwoordelijk voor de recente stijging van het CO2-gehalte op aarde. Dat maakt ons (onbedoeld) de hoeders van het leven op aarde in plaats van de vernietigers ervan, omdat het CO2-gehalte rond 1900 nog op een historisch en gevaarlijk laag niveau was.


Zoals bij zoveel zaken is de werkelijkheid ook hier precies omgekeerd van wat men ons probeert wijs te maken. Moore plaatst de huidige klimaatveranderingen in een historisch en wetenschappelijk perspectief dat duidelijk laat zien dat het klimaat van angst en schuld waarin we nu zitten, volstrekt onnodig is.  De enige die hier belang bij hebben zijn de mensen die geld verdienen met hun angstcampagnes. Al vijftig jaar komen de doemscenario’s – dat de mens en onze planeet ten dode opgeschreven zijn – niet uit. Moore is als doorgewinterde wetenschapper en levenslange milieuactivist de aangewezen persoon om de leugens van de media, de politiek en de pseudo-wetenschap te ontmaskeren. Dat doet hij in dit boek, in klare taal en met niet mis te verstane feiten. Moore heeft niets te verbergen. Hij is een milieu-activist in hart en nieren. De Amerikaanse natuurkundige William Happer, emeritus hoogleraar aan Princeton University zegt dat het klimaatbeleid een omgekeerde Robin Hood-strategie hanteert: “Je steelt van de armen en geeft het aan de rijken.”


Bij gebrek aan beter (Diedert de Wagt) Klik op afbeelding

Onze 21e eeuw ontvouwt zich totaal anders dan verwacht. Een verenigd Europa en het gespreide bed van de NAVO zouden van dit tijdperk de vredigste en veiligste ooit maken. Het tegenovergestelde lijkt waar te zijn. Inmiddels is de Koude Oorlog weer heet en is het uitbreken van een Derde Wereldoorlog dichterbij dan ooit.

Door een eindeloze stroom aan tegenstrijdige informatie blijkt het als goedwillende burger bovendien steeds moeilijker om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen. We leven in een tijd van ongekende tegenstellingen, onrust en wantrouwen. Er spelen daarbij een aantal grote problemen die om net zulke grote veranderingen lijken te vragen. De verschillende zienswijzen om die aan te pakken, splijten de samenleving tot op het bot. Ondanks dat de belofte voor deze eeuw misschien anders was, is de huidige situatie een logisch gevolg van de decennia die eraan vooraf zijn gegaan. In dit boek lees je waarom. Het neemt je bij de hand en laat zien dat er een ander, tweede verhaal is dat parallel loopt aan de feiten zoals we die kennen, maar toch een totaal ander pad kiest. Deze doorgaans onderbelichte ‘andere kant van het verhaal’ biedt een uitweg uit het labyrint van nepnieuws, desinformatie en dubbele agenda’s waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. Zoals Cruijff zei: je gaat het pas zien als je het doorhebt. Je kunt het echter ook niet meer ‘ontzien’ wanneer je het eenmaal weet.

Kennis is macht.
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog