Tekst

DWARSDENKERS-NETWERK 
De platte Aarde leugen
 
platte aarde
DE PLATTE AARDE

Juist onder de groep mensen die zich WAKKER noemen leeft een enorme (helaas groeiende) dwaling. Duidelijk een opgezette val van duistere krachten. Wie er in trapt en vervolgens de standpunten verkondigt die bij ons „dwarsdenkers / complotdenkers” gangbaar zijn zal hiermee neergesabeld worden door de schapen.

maanlanding
In onze wereld van complotdenkers wordt in dit verband verwezen naar het bedrog van de NASA inzake de eerste maanlanding die gewoon in een studio hier op Aarde is opgenomen. Daar tegenover staat dat Christoffel Columbus vanuit Spanje westwaarts vaarde op weg naar het toenmalige Indië met de kennis van zaken over een bolle Aarde. Voor zover bekend had Dhr Columbus geen connecties met de NASA. Okay... we zijn wat dat betreft bij de neus genomen, maar dat wil niet zeggen dat de kennis over de vorm van onze planeet - die voor de “maanlanding” al eeuwen bekend was eveneens als bedrog gezien moet worden. De aarde kan niet plat zijn en het zijn geslepen en goed betaalde leugenaars die de verhalen over de platte aarde verspreiden.  Bent u nu tegen het zere been geschopt?…. jammer dan !
bedrog platte aarde
Wie in de gelegenheid is om met kraak helder weer in een luchtballon te mogen reizen ziet bij het opstijgen de grens van de horizon verder van zich af opschuiven. Een bewijs dat de aarde een bol is.

Wie dan -bijvoorbeeld boven `s Hertogenbosch- een hoogte van 900 meter bereikt kan (bij helder weer) Rotterdam zien liggen, Den Haag en de Noordzee.

Heb je dan de mazzel dat de zon dan in het westen staat kun je duidelijk zien dat de horizon gebogen is. Een bewijs dat de aarde een bol is. Wie in een vliegtuig zit bij óf zonsopgang óf zonsondergang en het zicht op de zon heeft kan heel duidelijk zien dat de horizon gebogen is. Een bewijs dat de aarde een bol is. Wie bellen blaast ziet dat - in dit geval een gas - de zeepbel de vorm van een bol aanneemt. De natuurwetten die daarvoor zorgen gelden in het hele universum, dus ook voor de vloeibare massa waaruit de planeet Aarde is ontstaan. Dus ook de Aarde is een bol. De aanhangers van de platte Aarde-theorie spreken het absoluut niet tegen dat de Maan en andere planeten in ons zonnestelsel wel bolvormig zijn. Maar juist enkel die éne planeet Aarde …. Ja, dat is dan een uitzondering… daar maken we een platte schijf van met een bijzonder harde bodem onder het zand want „daar kun je niet doorheen boren” stellen de Platte Aarde liefhebbers.

platte aarde
De Platte Aarde liefhebbers hanteren in hun theorie de landkaart gelijk aan het embleem van Verenigde Naties. Ja, inderdaad zowel de grond als de gebouwen waar de VN gehuisvest is zijn eigendom van de Rockefellers. De VN is derhalve een private onderneming… Ja juist, dan moet u op uw hoede zijn… en zeer zeker niet hun embleem / logo, of hoe u het noemen wilt , als uitgangspunt gaan hanteren. Los daarvan komt men dan de knoop van eigen waanideeën als men de vlieg- en vaartijden gaat vergelijken met de afstanden op dat gebied wat normaal denkende mensen het Zuiderlijk Halfrond noemen. Ook beweren de Platte Aarde liefhebbers dat Antarctica (de Zuidpool) als een krans om ons leefgebied gesitueerd is. Volgens hun theorie kun je dus „van de Aarde afvallen” als men zich over die rand  of krans van onze planeet zou begeven. Welnu als dat zo is dan kan men de vraag stellen waarom onze planeet Aarde niet uit ons zonnestelsel wegvalt want die staat aan de zelfde natuurwet bloot als de persoon die „van de Aarde afvalt”.
Mogelijk heeft men langs die weg die 11.000 uithuis geplaatste kinderen inzake de toeslagen-affaire van de aardboden laten verdwijnen alsmede de ongeveer 200 - 300 kinderen per maand afkomstig uit de AZC’s…. ha ha…!

De Aarde is een bol en een ieder in onze wereld van Dwars-, Complot-, Compleet-, Holistische denkers die anders verkondigt mag als een troll, een mol beschouwd worden of als iemand die niet nadenkt en achter ieder geluid van protest en oppositie aanloopt. Maar het is juist in onze wereld van Complotdenkers waar men verschillende inzichten naast elkaar kan leggen en zien welke het beste bij je past.

Hoe het zit met de aantrekkingskracht van de aarde mag aandachtig de uiteenzetting bekijken van Professor Doktor Ingenieur Konstantin Meyl - Ursache für die Erwärmung und Ausdehnung der Erde bekijken (klik HIER) (ondertiteling middels YouTube-app) Maar héééél kort door de bocht is de aantrekkingskracht van de aarde een equivalent van de aantrekkingskracht die de zon op ons uitoefent. Evenzo kan men zich afvragen waarom electronen als maar rond dezelfde atoom blijven draaien. Ook dat heeft met aantrekkingskracht te maken.
 
Terug naar:
Zo-kun-je-het-
ook-zienzokunjehetookzien.html
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog