Tekst

TERUG NAAR
 ACTIE-PAGINAactie.html
 
 

Uiteraard is niets doen en toekijken geen oplossing. Laf en apathisch gedrag levert alleen maar een schuldgevoel op. Zeker naar de generatie na ons.

Maar houd er rekening mee dat u langzaam maar zeker in een soort verzets-rol terecht komt.

Het is oorlog en dus hebben we een vijand, en die vijand kijkt mee.


De strijd waarin we beland zijn gaat niet alleen om mondkapjes en de overige terreur van het RIVM waarvoor geen enkele noodzaak en wetenschappelijke basis bestaat.

De strijd gaat tegen het vestigen van een Nieuwe Wereld Orde, Agenda 2030, de zgn. 4de Industriële Revolutie, het Transhumanisme (het versmelten van robot en mens),  The Great Reset, tegen Build Better Back. Al deze zaken staan voor een bloedige wereld-dictatuur. Daar tegen strijden we met alle middelen, m.u.v. geweld.


Ze zijn erbij op internet en zeer zeker bij de diverse grotere en meer bekende videokanalen die de glasharde waarheid van de daken roepen maar er tevens op uit zijn om u in een val te lokken. Wat ze beweren - de feiten die ze aandragen - is 95 % waar!! Geen twijfel mogelijk. Die ontbrekende 5 % is één van de valkuilen die voor u zijn opgesteld. Wie in die 5 % leugen trapt zet zichzelf voor gek en daarmee de groep waartoe hij of zij behoort.

Ze zijn soms te herkennen aan processen die ze tegen de Overheid aanspannen, voor open doel staan en toch verliezen, u uitnodigen om naar het Malieveld of Museumplein te komen, wetende dat u daar door politie te paard wordt opgewacht.

Ze roepen u op om op de been te komen, om dingen te doen die u anders niet zou doen.

Van de mensen die daar intrappen worden op lokatie de autokentekens genoteerd enz enz.

Nogmaals.... het is oorlog!!


Als u in actie komt weet dan waar u mee bezig bent en zorg voor een model wat door u goed te bekostigen is en dat er zo weinig mogelijk mensen van weten. Blijf anoniem & autonoom.

Geen of zo min mogelijk strafbare feiten begaan. Zorg er voor dat uw naam niet als verzetsheld in het systeem van onze vijand terecht komt. Als dat gebeurt bent u voor een groot deel uitgeschakeld voor de strijd die we voeren. Iedere verloren strijder is er één te veel.


Zorg er voor dat u moeilijk te volgen & te controleren bent.

Wie b.v. een huis-aan-huis blaadje rondbrengt en zo dom is de smart-phone mee te nemen is per bezorg-adres op de meter nauwkeurig te volgen, zelfs na 10 jaar nog. Ook zonder of “uitgeschakelde” Google appjes.

Gebruikmaken van alles wat Silicon Valley te bieden heeft staat gelijk aan (zelf-)verraad.

“Gratis apps”.... welnu er is niets gratis in die wereld. U betaalt met uw ziel en privacy.

Alleen de grootste ezels voeren actie middels Facebook, Whats-app enz. of roeren het op die kanalen aan. Het kunnen ook handlangers zijn van de AIVD die er op uit zijn om u te ontmaskeren. Met beiden moet u nooit in zee gaan. Silicon Valley is een onderdeel van het kwaad wat we bestrijden.


YouTube: Er zijn kanaalhouders die er als het ware trots op zijn dat hun video’s daar verwijderd worden. Want dat is het ultieme bewijs dat ze echt iets interessants te vertellen hebben. Bitchut, Twitch  en vele anderen zijn dan een alternatief of men kan zelfs een eigen server bekostigen. Prachtig... maar laat dat toneelstuk geen vertrouwen wekken en voor u een vrijbrief zijn om blind achter iedere kanaalhouders aan te lopen. Blijf op uw hoede !


Enkele van die kanaal- e/o website-houders hebben iets op hun kerfstok waarmee ze onder controle staan van Justitie en kunnen derhalve niet alles vertellen wat ze graag zouden willen. Enkele zijn in dienst van de AIVD. Maar ook bij de AIVD zitten mensen die aan onze kant staan. Zover staat het nu !!! Heel verwarrend ! M.a.w. men kan niemand vertrouwen.


Het beste is definitief afscheid nemen van die zgn “smart”-telefoon, want die is alleen “Smart” voor Silicon Valley & Friends. Een simpel telefoontje met een pre-paid sim-kaartje waarvan het telefoonnummer nergens aan te koppelen is, ook niet aan uw DigiD bij uw belastingaangifte of aan een betaling via PayPal. Op de PC kunt u bij voorkeur Linux installeren + een VPN programma en uiteraard  Windows verwijderen. Er zijn zgn “Virusbeschermers” die verkocht worden door bedrijven die ook spionage- & hack-software maken. Denkt u nu werkelijk dat u met die virusbeschermer echt veilig bent ? In tegendeel!  Met een iMac ZONDER anti-virusprogramma of Linux (eveneens zonder anti-virusprogramma) bent u redelijk veilig. Als u niet zonder Windows kunt doe dat op een stand-alone computer, die dus permanent losgekoppeld is van het internet.

Windows = Bill Gates = 100% Cabal; onze grootste en sluwste vijand !!


Actie voeren ? Ja !! maar doe het bij voorkeur alleen of samen met iemand die u door en door kunt vertrouwen. Iemand die ook onder moeilijke omstandigheden kan zwijgen als het graf.

Uw nek uitsteken ? JA!!  maar dan zodanig dat deze op tijd kan worden teruggetrokken.


Bedenk:

Niemand vraagt aan u om in God / Allah te geloven.

Dat is en blijft uw keuze.

Maar de lieden waarmee wij de strijd aanbinden -  de Cabal - geloven stuk voor stuk in Satan en dienen Satan.

Dat wetende is er een vraag aan u: Aan welke kant staat u dan?

OK..... Handel daar dan naar nu het nog kan!


TERUG NAAR
 ACTIE-PAGINAactie.html

 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog