Tekst

x
 
xstart.html
CORONA COVID-19Corona.html
xthemasites.html
xinternationaal.html
Zorg Welzijnzorgenwelzijn.html
xreligie.html
xvideo.html
xmailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkersnetwerk
x
xlectuur.html
 

Rare tijden waarin we nu leven. De wakkeren weten van de (witte) hoed en de rand en de rest van het volk - wat op de radio / tv en de krant vertrouwt - begrijpt absoluut niets van wat er gaande is.


duister
Het grote raadsel wat ook onder complotdenkers actueel is: Hoe kreeg het Kwaad - het Duister - zoveel grip op ons leven. Hoe speelden ze dat klaar? Hoe is het in zijn werk gegaan. Wie kent de weg in het rookgordijn wat het Duister voor ons heeft aangelegd.

Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar om een begin van een antwoord te vinden is het juist verstandig de moderne geschiedenis achterste voren te lezen.

Steeds weer de vragen stellen voor uzelf: „Wie kwam door een incident / een oorlog / of wat dan ook in een gunstigere positie en kan het  zo zijn dat de partij die het grootste voordeel daarvan genoot ook de aanleiding tot het incident / de  oorlog / etc heeft gecreëerd? U doet er goed aan  die optie te onderzoeken.

Zo redenerende & filosoferende komt men uit tot een geheel andere geschiedschrijving. Vooral als we de geschiedenis van de grote internationale bankiers en beleggingsfondsen naast de geschiedenisboekjes van de lagere- / basis-school leggen. Juist dan komt het geheel in een ander perspectief te staan en zien we dat we vanaf onze vroege jeugd zwaar - ja heel zwaar - belazerd zijn, gehersenspoeld zeg maar. En juist daarvan moeten we ons vrij maken.


complotdenken
In het zgn. „complotdenken” kunnen we een aantal gradaties aanbrengen, van „volledig in slaap”  t/m „klaar wakker”

Het behalen van de 1e graad is de moeilijkste omdat alleen u zichzelf wakker kunt maken.


Zero-degree: Men is blind van vertrouwen in de mainstream media, de overheid en de zogenaamde "experts". Slapend is men op dit niveau.


1e graad: U komt er achter dat vaccins NIET veilig en effectief zijn.


2e graad: Big Pharma controleert de reguliere media, politici, de academische wereld en volksgezondheidsfunctionarissen. Ambtenaren van de volksgezondheid LIEGEN over de veiligheid van vaccins en medicijnen.


3e graad: Het doorzien dat COVID een ontvolkingsagenda is. Genocide dus. (zoek op Eugenics Rockefeller Gates)


financieel systeem
4e graad: COVID is een hoax en een van de motieven voor de nep-pandemie was om de dreigende wereldwijde financiële ineenstorting als gevolg van enorme wereldwijde schulden ($ 300 biljoen) en derivaten in een Ponzi-schema (bekend van piramide-spel) te verdoezelen. De Federal Reserve drukte in 2019/2020 $ 11 biljoen af ​​om banken te redden!
5e graad: Globalisten (Illuminati / Cabal / Satanisten /
Word economic forum
Vrijmetselaars) beheersen de moderne wereld via de centrale banken. (Degenen die de geldvoorraad beheersen, beheersen de wereld. De Illuminati creëren fiat-valuta uit "dunne lucht" als schuld, die aan hen verschuldigd is in plaats van regeringen toe te staan ​​zelf schuldenvrije valuta uit te geven!) De Illuminati bestaat uit een kleine groep elite "bloedlijn"-families en hun volgelingen die in de miljoenen lopen, waaronder het WEF. Het systeem is georganiseerd als een piramide en de overgrote meerderheid onderaan zijn "nuttige idioten".


Politici zijn maar marionetten en democratie is een hoax. De Nieuwe Wereldorde is een massaal ontvolkte.  Eén Wereldregering is het echte doel,  een geplande financiële ineenstorting alsmede een WW3 zullen worden gebruikt om dit te bereiken.


De VS, opgericht door vrijmetselaars, werd in 1913 volledig overgenomen met de oprichting van de particuliere Federal Reserve. Benjamin Franklin zei ooit dat we "een republiek hebben, als je die kunt behouden". Franklin maakte deel uit van de Cabal, dus hij bedoelde dit als een bedreiging, niet als een waarschuwing. De kliek heeft Europa millennia lang gecontroleerd en controleert nu ook Australië, Canada, Israël, Nieuw-Zeeland, China en de VS. De wereldwijde Deep State is eigendom van de Cabal en omvat Hollywood, de muziekindustrie, de Mainstream Media, Big Tech, het medisch-militaire-intelligentie-industriële complex. alsmede de georganiseerde misdaad. Het belangrijkste inzicht is dat een elite satanische sekte de wereld bestuurt. Niets anders heeft zin, tenzij je dit weet.


6e graad: Veel "samenzweringstheorieën" (bijv. 911, JFK, MH17, PizzaGate, Franklin Cover-up, NASA/Fake Maan-Landing, AIDS, chemtrails, etc.) snijden wel degelijk enig hout. Veel officiële geschiedenis en wetenschap (bijv. CO2-hysterie) zijn frauduleus.


cabal
7e graad: Wie staat er werkelijk aan de top van de Cabal? Er zijn 2 opties:

- Lucifer leidt de Cabal .

- De Bijbel is echt en we zijn in de eindtijd per Openbaring. In dit scenario de oversterfte verwant aan satanische mensenoffers.


8e graad:  Niet-menselijke levensvormen (buitenaardse wezens en invloeden, andere-dimensionale wezens)
buitenaards leven
hebben de menselijke geschiedenis beïnvloed en misschien zelfs ons geschapen. Naast dat gene wat we als mens kunnen waarnemen - al dan niet met behulp van apparatuur - is er voor ons ook nog een onzichtbare wereld waarvan we als mensheid geen weet hebben. Voor zover dat een Elite er iets van bekend is wordt dat voor ons verborgen gehouden, helderzienden, mediums en andere paranormaal begaafde mensen worden voor gek neer gezet. Immers zo heeft dat al eeuwen in het Christendom - onder leiding van de kerkvorsten - gewerkt. „Zo boven / Zo onder” wordt in de spirituele wereld vaak geroepen. Wat de invloed van deze onzichtbare wereld op de mensheid is laat zich raden, maar het is van een immens belang. Dit loopt parallel met dat gene wat we weten uit de diverse religies,  de Maya-kalender, astrologie en andere wijsheden die we niet altijd even serieus hebben genomen. We kunnen onmogelijk denken dat we alleen in het Universum zijn, er zijn meer krachten aan het werk waar we geen grip op hebben. Dit realiserende geeft het ons ook een mogelijkheid te berusten in de werkelijkheid van de dag van vandaag. We kunnen niet alles naar onze hand zetten. Een voorzichtige inschatting van deze kant is dat juist ook in die onzichtbare wereld het Duister aan het verliezen is van het Licht. Dat wil niet zeggen dat we lekker achterover geleund als toeschouwer verder kunnen gaan. Neem afscheid van uw gedrag wat is geprogrammeerd, een Pavlov - effect, waarvan u zichzelf nog niet bewust was. Neem het heft in handen over uw eigen leven en breng dit in harmonie met wie u werkelijk in uw diepste wezen bent. Dan leeft u in harmonie met het Universum… de weg naar een hoger bewustzijn.


Om het voor jezelf duidelijk op een rij te krijgen is het handig om van een viertal vaststaande punten uit te gaan.


TEN EERSTE

We weten dat politici al vele decennia poppetjes aan touwtjes zijn… democratie is een theaterstuk.

Ga gerust van de gedachten uit dat zowel Josef Stalin als Adolf Hitler en Winston Churchill evenals Franklin Delano Roosevelt eveneens van dat soort marionetten waren in hun tijd. Alle 4 hoofdrolspelers in WO2 luisterden heel braaf naar één en de zelfde opdrachtgever. En dat was de duistere kracht achter het Groot Kapitaal. Voor de uiterlijke schijn heeft Adolf nog een theaterstuk opgevoerd wat autarkie wordt genoemd. D.w.z. internationale handel drijven op basis van ruilhandel waarbij dus geen US $$ nodig zijn. Het toen uitgemergelde Duitse volk vaarde er wel bij waardoor hij steeds vaster in het zadel kwam te zitten. Eindelijk kropen ze weg uit de misere die hen door de zelfde duistere krachten middels het Verdrag van Versailles was aangedaan.

In onze geschiedenisboeken zijn prachtige verhalen neergezet over „The Good Gays” en „The Bad Gays”. Citeert men de bad gay dan wordt je voor schut gezet. Wat betreft de „Good Gays”: Daar noemen we daar straten en pleinen naar en vereren die als helden. En dan te weten dat ze alle 4
duitsland
dezelfde smeerlappen waren die voor die ene opdrachtgever werkten. De wapenindustrie van alle genoemde 4 hoofdrolspelers werd door één en dezelfde club financiers op poten gezet. Juist die financiers hebben vooral door WO2 en daarna enorm veel macht verworven over het wereldgebeuren. Dat was dus de bedoeling En daarbij komt… Adolf was voor 1/8 een Rothschild die vanaf najaar 1912 t/m voorjaar 1913 in Engeland en Ierland (toen ook Engeland) een opleiding heeft gehad in de voorloper van het Tavistock Institute. Hij was een instrument van de Kazaanse Maffia en heeft nooit de bedoeling gehad om de de WW2 te winnen en daar naar gehandeld. Zijn opdracht was om Duitsland in alle opzichten te vernietigen. En daarin is hij voor 100 % in geslaagd. De zelfmoord van Adolf Hitler is een fabeltje / Zoek ook eens uit wat de afkorting NAZI betekent……


Maar dan zijn we er nog niet……

TEN TWEEDE:

Om de oorlogen gaande te houden moeten er ook verschillende geo-strategische- alsmede politieke agenda’s zijn. Staan u die helder voor uw ogen dan is het hele wereldgebeuren makkelijker te verklaren en vallen de puzzeldeeltjes vele malen makkelijker op hun plaats.


ALS JE HET SPEL KENT, DAN DOORZIE JE HET PAS (Johan Cruijf) Er zijn slechts 4 geostrategische/politieke agenda’s actueel waarvoor gestreden wordt. Deels zijn deze agenda’s in strijd met elkaar, deels ondersteunen zij elkaar. Gezamenlijk zijn ze de oorzaak van een eeuwigdurende oorlog op aarde. Ook het conflict Oekraïne is er overduidelijk één van.


1) Een revival van de 3-Keizers Bond naar concept van Otto von Bismarck

2) De Heartland Theory.

3) Groot Israël

4) De Nieuwe Wereld-Orde, wat meer een geopolitiek verhaal is.

Deze agenda’s hebben een bijzondere wisselwerking op elkaar


poetin
Agenda nr 1 de revival van de 3-Keizers Bond houdt in dat Duitsland + Midden Europa en Rusland met elkaar samenwerken. Als dat een feit is dan is het gedaan met de hegemonie van Anglo-Amerika. Vaarwel hun imperialisme. Dit was dus het feit in de periode van na de Frans-Duitse oorlog van 1870 en Otto von Bismarck die Kanselier van Duitsland was onder de Duitse keizer Wilhelm 1. De Britse koopvaardij werd in die periode de boodschappendienst van de Duitse industrie. Uit die tijd stamde de verplichting die Duitsland werd opgelegd om op hun industriële producten de term „Made in Germany” te plaatsen zodat een eventuele boycot makkelijker te realiseren was. Duitsland dreigde een grootmacht te worden. Wilhelm 1 werd opgevolgd door  Keizer Wilhelm 2, Otto von Bismarck werd de laan uit gestuurd en vervangen door Leo von Caprivi. Deze deelde de inzichten van zijn voorganger niet en verlengde het vriendschapsverdrag met Rusland niet. Een catastrofale fout die Europa duur is komen te staan en waarvan we tot op de dag van vandaag nog de wrange vruchten plukken. Einde 3-Keizersbond dus.  In de begindagen van Vladimir Poetin als president van Rusland heeft hij er alles aan gedaan om Europa weer voor deze agenda te winnen, maar al zijn moeite was vergeefs. Deze ontwikkeling gaf ruimte aan:


heartland theory
Agenda nr 2 de Heartland Theory. Geschreven in 1904 in de omgeving van het Britse koningshuis door ene Hallford MacKinder.  Het behelst een 3-traps-streven. Het hoogste doel is het vernietigen van Rusland en het land laten opdelen en verdelen door oligarchen die het Westen gunstig gezind zijn. Als dat niet lukt dan het 2de doel en dat is Rusland te isoleren van het westen. En als dat ook niet lukt dan rest het ultieme doel en dat is het voorkomen dat Rusland en Duitsland met elkaar door één deur kunnen en met elkaar samenwerken. De absolute controle over Duitsland als economische macht is het aller minste waarmee de elite genoegen neemt. De Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Vietnam, Korea, Afghanistan, en thans de Oekraïne hebben allen te maken met deze geopolitieke agenda. Deze agenda is weer van stal gehaald door Zbigniew Brezinski die geostrategisch adviseur was voor de presidenten Jimmy Carter, Ronald Reagan en anderen. Donald Trump wilde niets van zijn ideeën weten m.u.v. zijn verzet tegen de gasleiding North Stream tussen Duitsland en Rusland. In het licht van de Oekraïne-crisis is deze geostrategische agenda volop actueel.

Het is dus een Anglo-Amerikaanse agenda die veel militaire inspanning kost en waarmee dus astronomische bedragen mee gemoeid zijn.

Voor dat geld klopt men bij de Rothschild-bankiers aan… die weer een eigen agenda hebben….nl:


groot israel
Agenda nr 3 een Groot Israël. Dit staat hoog op het verlanglijstje van de Likut Partij en uiteraard de Rothschild Family. Het vestigen van het huidige Israël is een voortvloeisel van een belofte van de Britten uit de EERSTE Wereldoorlog….Voor het invullen van deze wens is veel militaire inspanning voor nodig waartoe het Israëlische leger niet toe in staat is. En dus wordt de militaire hulp ingeroepen van NATO-leden als de USA, VK en Frankrijk. Syrië moest ontregeld worden, Irak is al onder controle van de USA. Nu nog wat ruzie zoeken met Egypte en Jordanië en vervolgens eisen dat „het Westen” te hulp komt. Een uitgelokte aanval van Iran op Israël is dan de ultieme aanleiding om het Groot Israël te realiseren. U begrijpt het dat die strijd in dat geval onze deur niet voorbij zal gaan.


x
Agenda nr 4 De Nieuwe Wereld Orde. Een technocratische digitaal gestuurde werelddictatuur. Deze kan alleen zich manifesteren in een globalistische wereld. Dus geen landsgrenzen voor goederen en diensten, wel voor toerisme om ons als zijnde het gepeupel in het gareel te houden. Daarvoor kan de QR-code prachtig dienen die gekoppeld is aan een biomedisch paspoort. De plandemie met Covid-19 was daarvoor bedoeld. Alle eigendomsrechten voor het gepeupel komen te vervallen, in plaats van geld krijgen we „Social-Credits” die digitaal via uw smart-phone worden beheerd. Tegenover „Credits” komen natuurlijk ook „strafpunten” te staan. Door een centraal systeem wordt dit bijgehouden. Lees hiervoor de De Protocollen van de Wijzen van Zion maar en dan verneemt u dat we al een heel eind op weg zijn naar zo’n systeem. Het eigendomsrecht behoort dan alleen de aller-rijksten van deze aarde toe. Deze agenda is een Rothschild / Rockefeller- aangelegenheid eventueel aangevuld met enkele kompanen van hun in het kwaad.

„Ja maar..” hoor ik de lezer als zeggen: „Ook het Rusland van Poetin en China werken aan een wereld-orde en ook de Chinezen proberen de mensen middels de smart-phone onder de duim te houden”…… Ja, dat klopt.

Nieuws & Thema’s
NL / Be
Maar toch zijn er kenmerkende verschillen. De Rothschild / Rockefeller-kliek werken naar een systeem met Social Credits, in plaats van een door goud gedekte munt die Poetin voorstaat. In het systeem van de Rothschild en Rockefeller kliek bestaat voor „Wij het Volk” in de nabije toekomst geen persoonlijk bezit meer. „You will own nothing and be happy” aldus hun World Economic Forum van Klaus Schwab, die een halfbloed Rothschild is. Verder streven Poetin en zijn geestverwanten een multi-polare wereld na in plaats van één centrale wereldregering. Voorts heb ik Poetin and Friends nooit horen praten over het reduceren van de wereldbevolking tot 1 tot 2 miljard zielen of minder. Een doel waarvan vooral Bill Gates (een halfbloed Rockefeller) nogal bezeten is. (Zoek HIER ) Ook BRICS werkt aan een wereldwijd valuta-systeem wat voor de consument mogelijk een crypto-munt zal worden waarover de nodige bedenkingen bestaan. Maar wij mensen zijn creatief genoeg om eigen initiatieven te ontwikkelen die tot systemen kunnen leiden waarin een vorm van contante- en discrete betalingen mogelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een revival van de Chip-Knip. Inderdaad zal het papieren contante geld zijn langste tijd gehad hebben.

Ja, het is waar dat ook Poetin de schijn wekt dat Rusland nog in de Corona-Hoax moet geloven. Dit roept inderdaad vraagtekens op. Maar het kan ook zijn dat Poetin na al het puin wat hij na Boris Wodka Jeltsin geruimd heeft niet de macht had om met de Kazaanse (Ashkanazische) Farmaceutische Maffia af te rekenen. Er gaan geluiden dat dit wel in de planning staat.


Concluderende zien we dus dat de Geldbaronnen in kringen van de Rothschilds en Rockefellers hun kaarten zetten op de agenda’s 2 , 3 en 4.

In theorie trekken juist zij altijd aan het langste eind…. Wat er ook gebeurd…… Maar dat was zo…… de rollen zijn omgedraaid…..


TEN DERDE

De soevereiniteit van de landen en met name Duitsland. Een vraag aan u… Wanneer en waar is er vrede gesloten wat betreft de Tweede Wereldoorlog ? Ja …. Japan. Door de geallieerden is er met Japan een vrede gesloten. Doch de geldigheid van die vrede gaat pas in op het moment dat er met de andere 2 As-mogendheden (Duitsland en Italië) ook een vrede is getekend. Welnu: Wanneer heeft dat heugelijke feit dan plaats gevonden?……… niet dus!! Met Duitsland en Italië is alleen op 8 mei 1945 een capitulatie getekend, meer niet. Duitsland en Italië zijn dus nog steeds bezet gebied.
 Lectuur
Een hereniging van Oost- en West Duitsland doet daar niets van af. Wie het over „Duitsland” heeft dient zich af te vragen wat hij/zij bedoelt… Das Deutsche Reich (met de grenzen van 1937) of de
Bundes Republik Deutschland (BRD). Deze laatste is een constructie (een bedrijf in Washington D.C. gevestigd) die bovenop Das Deutsche Reich is gezet. In art 120 van de Grondwet van de BRD staat duidelijk te lezen dat het land bezettingskosten betaalt. Ook het VN lidmaatschap van de BRD is een verhaal apart. Art 53, 77 en 107 van het Handvest van de VN is voor het lidmaatschap van de BRD ter zijde gesteld. Daarmee is het ieder VN-lid toegestaan om zonder VN-mandaat Duitsland aan te vallen.

Als u dit als uitgangspunt houdt, wordt het gebeuren van de huidige tijd al vele makkelijker te verklaren. Onder andere de activiteiten van het leger van de USA in Duitsland, met name vanuit Rammstein vanwaar drones over de hele wereld bestuurd worden en de slaafsheid van Duitsland aan de USA en Groot Brittanië. Een zeer ongezonde situatie die de houding van Duitsland t.o.v. GB en de USA verklaart. In feite heeft HET DUITSE VOLK de oorlog verloren, maar de NAZI’s hebben deze zelfde oorlog gewonnen. Immers de denkbeelden van het Nationaal Socialisme en het Zionisme dringen vandaag de dag steeds meer door in het globalistische denken van die personen die we “politici” noemen. (“vaccineren doe je voor een ander”) In feite zijn het loopjongens van de Cabal / het duister.


TEN VIERDE

Wie aan „complotdenken” doet, wie kritische vragen stelt over de officiële versie van de moord op Pres. JF Kennedy, vragen heeft over het officiële verhaal rond 11 sept 2001, het JIT-rapport inzake de MH17, de aanslagen in 2004 in Madrid, Charlie Hebdo, de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn en veel andere vreemde zaken dan vormt men een „anti-joods/anti-Semitisch probleem” in de ogen van de ANNE FRANK STICHTING (klik HIER ) Heel merkwaardig dat juist uitgerekend deze stichting tot deze conclusie komt. Nadenkend hierover komt men al snel tot de conclusie dat het juist de Anne Frank Stichting is die na eigen onderzoek naar genoemde gebeurtenissen - en eveneens zoals zoveel anderen - sporen ontdekt heeft die naar aanstichters van (quasi) Joodse afkomst leiden. Dat leidt ons naar de aanmoediging om de geschillen en verschillen van inzicht juist in Joodse en quasi Joodse kringen nader onder de loep te nemen.


Het lijkt er op dat de strijd van Donald Trump tegen zijn Deep State overeenkomt met de strijd van Vladimir Poetin tegen de Ashkanazische Maffia.
Poetin en Trump trekken samen op tegen deze maffia (KM) die het globalisme en vooral het Zionisme voorstaat. Zowel Donald Trump als Vladimir Poetin zijn in deze strijd wederom - net zoals al hun voorgangers - poppetjes aan touwtjes met dit verschil dat we in de geostrategische-/politieke marionetten-voorstellingen nu met 2 partijen te maken hebben in plaats van één Rothschild / Rockefeller-kliek. Was het voorheen zo dat alleen de Khazaarse/ Ashkanazische Maffia overal aan de touwtjes trok, hebben we nu te maken met het feit dat deze
Khazaarse globalisten / Zonisten tegenspel krijgen uit een hele ander hoek n.l. de Chabad-Lubavitch. M.a.w. 2 Joodse organisaties / zienswijzen die elkaar openlijk naar het leven staan. (Althans - openlijk - voor die gene die wat verder kijkt  dan de neus lang is)  Wie „Trump Poetin Chabad Lubavitch” als zoekopdracht voor Google intypt raakt verzand in een wederzijdse scheldpartijen en verdachtmakingen. Veel van die verdachtmakingen bleken leugens te zijn tijdens de vele rechtszaken die tegen Donald Trump zijn aangespannen. Maar ze staan thans nog als waarheid op internet vermeld… Google censureert niet alles…….


De verschillen tussen deze 2 Joodse organisaties zijn legio doch wat al vlot opvalt zijn de volgende punten: De Chabad volgt de Thora als het heilige geschrift en niet de Talmud zoals de Ashkanazen doen en zien zichzelf daarom als Orthodox. Veel gebruiken van de Chabad zijn overgenomen van de Sefardische Joden, iets wat voor Ashkanazen verwerpelijk is. Als we Bijbelse voorspellingen moeten geloven volgens Daniël Boek 7 dan mogen we ons op 2028 verheugen (zie HIER ) En zullen noch Trump noch Poetin de Messias zijn. Vermoedelijk zal de Messias van uit de Chabad Lubavitch / Sefardische hoek naar voren worden geschoven en zal in rechte lijn een bloedlijn hebben met Koning David. Hij zal voor de volgelingen van alle 3
Abrahamitische religies (Judaïsme, Christendom en de Islam) aanvaardbaar moeten zijn. Hoe kan er anders Vrede op Aarde komen? Het zijn vooral de NIET-Zionistische volgelingen van Juda (Sefarden en Chabad Lubavitch) geweest die tijdens de Tweede Wereld Oorlog het zwaar te verduren hebben gehad. Heel langzaam heeft de Chabad Lubavitch zich hieruit hersteld en vormt nu een Joodse organisatie die - door infiltraties en doordacht spel - heel veel politieke invloed verworven heeft vanuit een soort strijd die veel weg heeft van het verhaal over David tegen Goliath en waarin de Zionisten in dit verhaal de Goliath vormen. De Khazaarse Maffia stelt uiteraard dit tegenspel niet al te zeer op prijs en probeert de Chabad Lubavitch zwart te maken daar waar zij dat kunnen. Beschuldigingen van kinderprostitutie, moord en doodslag - u noemt het maar - klinken luid als u gaat zoeken naar de Chabad op internet. Maar het zijn juist de Ashkanazische die hun god Baäl / Lucifer / Satan aanbidden, aan kinderoffers doen en meer van deze duistere praktijken achter zich hebben. Satanisten draaien per traditie alles om en zeer zeker de waarheid. Het is daarom voor de hand liggend om bij dit soort verhalen de Chabad voorlopig het voordeel van de twijfel te gunnen. Daarbij opgemerkt dat zich onder iedere groepering van mensen rotte appels te vinden zijn waarop de gehele groep niet afgerekend kan en mag worden.
Nu we toch het spirituele bij het wereldgebeuren betrekken kunnen we meteen in de wereld van de Christenen rond snuffelen. Wie in de wereld van complotdenkers een beetje thuis is weet dat het
Vaticaan op geen enkel krediet mag rekenen. In tegendeel; het wordt gezien als één van de bronnen van het kwaad in eigendom van, en aan de touwtjes hangend van de Rothschilds. Van oudsher heeft het Vaticaan ons wijs willen maken dat onze planeet Aarde een platte schijf is en het middelpunt is van het Universum, dat alles rond onze planeet draait, dat wij mensen het enige intelligente leven is in het Universum. Wie anders beweerde wachtte een gruwelijke marteldood. De dubbelrol die het Vaticaan heeft gespeeld tijdens en vooraf gaand aan
WO2 spreekt daar boekdelen over. Hiermee is het duidelijk geworden dat het Vaticaan door krachten uit het Duister wordt geleid.

Doch ook aan Protestante kan is het e.e.a. gaande. Ook daar wordt geïnfiltreerd door de Cabal van de Rothschilds en c.s. Veelal zijn de infiltreerde evangelische kringen te herkennen aan de volgende kenmerken: Afvalligen worden gemeden alsof het melaatsen zijn of erger, het Zionisme wordt verheerlijkt waarbij de criminele acties van NATO-landen in die regio worden verzwegen of als de hand van God gezien wordt, gerechtvaardigd of de tegenpartij in de schoenen wordt geschoven (valse vlag operaties).

Kort door de bocht geredeneerd liggen de Thora, het Oude Testament en de Koran inhoudelijk het dichtst bij elkaar. De Talmud (in 52 delen) veegt de vloer aan met deze geschriften die voor velen heilig zijn. Een feit waarmee de Talmud (welke versie dan ook) een blokkade vormt voor de wereldvrede en harmonie.


Dan het „vluchtelingen”-verhaal….

Simpel deze zaak van de andere kant bekijken kan veel duidelijk maken. Bekijk het eens van de kant van die „vluchteling”. Zet zijn of haar bril eens op. Wie is nu zo gek om huis en haard te verlaten, alle schepen achter zich te verbranden, te breken met familie en familie-tradities en te vertrekken naar een deel van de wereld waar men totaal andere waarden omarmt. Kijkende naar hen die uit een ver verleden vanuit onze wereld vertrokken naar verre landen als de USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika en zoveel andere landen….. Wat voor lieden waren dat? Inderdaad er zaten veel pioniers tussen die het hier te benauwd kregen door de groeiende bureaucratie, maar een groot deel van hen waren gelukzoekers, mensen met een dubieus verleden, met schulden en ander ellende. Uitschot noemen we die. En dat is de soort die we uit verre windstreken hier mogen verwachten. Dan rijst de vraag: Hoe komen zij er bij dat hier meer honing in de bloem zit dan in hun eigen thuisland? Wie zijn het die de mensheid aldaar wijsmaken dat hier de bomen tot in de hemel groeien? Wat hebben die organisaties aan mensen die in onze wereld, in ieder geval tijdens de eerste jaren, hier als een kat in een vreemd pakhuis leven? Door een regelmatig contact met allochtonen van diverse afkomst is het me duidelijk geworden dat de roots pas bij een derde of vierde generatie beginnen te verwateren, maar tot die tijd als een molensteen om de nek hangt. Men leeft dan in 2 werelden.  Tot die tijd is zo’n „vluchteling” / Vreemdeling / Immigrant, of hoe men ze ook noemen wil, veelal 2-talig (in het beste geval) , het land van herkomst is en blijft voor hen tot dan de hemel op aarde. Voor hen blijft het behelpen hier in Europa en dus zitten zij  „Op den vreemden”. Politici de om het hardst roepen dat we gastvrij moeten zijn voor een ieder die zich aan onze landsgrenzen meldt weten niet wat ze aanrichten en voor welk menselijk leed zij verantwoordelijk zijn. Het zijn juist dit soort politici die onverwachte steun krijgen van geestverwanten van PVV-achtige partijen. Immers de PVV-achtige taal gaat alleen over een vermeend direct - veelal materieel - eigenbelang van de Autochtone bevolking. PVV-achtigen krijgen steun voor hun gedachtengoed van de diverse geheime diensten die terreuraanslagen laten uit
voeren door…. of een spoor leggen naar… deze genoemde ontheemden. (dat noemen we Valse Vlag Operaties) . Deze aanslagen bevorderen een vreemdelingenhaat, een Islam-fobie. De „pro-vluchtelingenstroom politici kunnen zich in deze als „humaan” profileren en tonen daarmee een quasi menselijkheid vervuld van krokodillentranen. De massale toevloed van vreemden van heinde en verre is bedoeld als wapen… Een wapen om juist West Europa te destabiliseren. Graven we dieper naar de organisaties die in den vreemden mensen aanzetten om hier naar toe te komen, dan komen we alweer in botsing met de Anne Frank Stichting omdat we dan vrij snel op organisaties stuiten die door de Open Society van (nep-Jood) George Soros / de Zionisten-kliek van de CIA etc gesponsord worden. Willen we dit „vluchtelingen”-probleem aanpakken dan kan men het meeste bereiken door in deze casus 2 partijen in de slachtoffer-status te plaatsen.
En dat zijn 1) zij die als „vluchteling” hier naar toe gelokt worden en 2) onze Autochtone samenleving alhier die op de proef gesteld wordt. Veel van deze „vluchtelingen” komen in duistere kringen terecht. Denk dan aan illegale orgaanhandel, prostitutie, kinderhandel, koppelbazen, enz enz. En de politici…… Die kijken de andere kant op als er maandelijks honderden kinderen uit de AZC’s spoorloos verdwijnen. Evenals zij zwijgen over de meer dan 11.000 kinderen die spoorloos zijn door uit-huis-plaatsing in het kader van de toeslag-affaire.
 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog