Tekst

x
 
xstart.html
CORONA COVID-19Corona.html
xthemasites.html
xinternationaal.html
Zorg Welzijnzorgenwelzijn.html
xreligie.html
xvideo.html
xmailto:aanloop-wo2@xs4all.nl?subject=Dwarsdenkersnetwerk
x
xlectuur.html
 

Rare tijden waarin we nu leven. De wakkeren weten van de (witte) hoed en de rand en de rest van het volk - wat op de radio / tv en de krant vertrouwt - begrijpt absoluut niets van wat er gaande is.


De corona-crisis had het doel om om de mensheid een bio-metrisch paspoort aan te praten zodat ieder mens beter te controleren is.
Een chip in de hand of voorhoofd zou die zaak compleet maken. Die opzet is dus mislukt. Rusland in een hoek drijven waaruit de oorlog in de Oekraïne is voort gekomen was bedoeld om Rusland op de knieën te krijgen, op te delen en leeg te plunderen. Ook deze opzet is mislukt. Maar wat willen “ze” van ons en wie zie “ze” dan?.... Klik hier


duister
Veel “Complotdenkers” / Vrij-denkers, enz zijn van mening dat onze democratieën in de Westerse Wereld niet meer functioneren zoals het “Klootjesvolk” dat denkt of verwacht. We kunnen dus spreken over een FALENDE DEMOCRATIE.  Heeft onze Johan Rudolph Thorbecke de plank zo misgeslagen met zijn ontwerp van onze constitutie of is er wat anders aan de hand?  Lees meer


heartland theory
Maar we vallen eerst met de deur in huis.......

DE PLATTE AARDE

Juist onder de groep mensen die zich WAKKER noemen leeft een enorme (helaas groeiende) dwaling. Duidelijk een opgezette val van duistere krachten. Lees meer

1937


KLIMAATZWENDEL We worden doodgegooid met dreigementen over natte voeten door de CO₂-uitstoot. Door ons energie-verbruik smelt de ijskappen op de Noord- & Zuidpool en stijgt de zeespiegel. Het is de grootste onzin....... Lees meer


x
Laten we even bij Covid19 / Corona stilstaan:

Op het moment dat de massamedia het verhaal de wereld in hielp van : "Corona heeft griep verdrongen" , dat was ongeveer april 2020, had een mens met gezond verstand klaar wakker moeten worden. Maar helaas de hypnose van de MSM was sterker. Er zijn 4 verhalen over de toedracht / oorzaak van COVID.

Lees meer


Het grote raadsel wat ook onder complotdenkers actueel is: Hoe kreeg het Kwaad - het Duister - zoveel grip op ons leven. Hoe speelden ze dat klaar? Hoe is het in zijn werk gegaan. Wie kent de weg in het rookgordijn wat het Duister voor ons heeft aangelegd. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar om een begin van een antwoord te vinden is het juist verstandig de moderne geschiedenis achterste voren te lezen. Steeds weer de vragen stellen voor uzelf: „Wie kwam door een incident / een oorlog / of wat dan ook in een gunstigere positie terecht en kan het  zo zijn dat juist die profiterende partij die het grootste voordeel daarvan genoot ook de aanleiding tot het incident / de  oorlog / etc heeft gecreëerd? U doet er goed aan die optie te onderzoeken.

Zo redenerende & filosoferende komt men uit tot een geheel andere geschiedschrijving. Vooral als we de geschiedenis van de grote internationale bankiers en beleggingsfondsen naast de geschiedenisboekjes van de lagere- / basis-school leggen. Juist dan komt het geheel in een ander perspectief te staan en zien we dat we vanaf onze vroege jeugd zwaar - ja heel zwaar - belazerd zijn, gehersenspoeld zeg maar. En juist daarvan moeten we ons vrij maken. Follow the money!!!!


complotdenken
In het zgn. „complotdenken” kunnen we een aantal gradaties aanbrengen, van „volledig in slaap”  t/m „klaar wakker”

Het behalen van de 1e graad is de moeilijkste omdat alleen u zichzelf wakker kunt maken. Lees meer


Om het voor jezelf duidelijk op een rij te krijgen is het handig om van een viertal vaststaande punten uit te gaan.


TEN EERSTE

We weten dat politici al vele decennia poppetjes aan touwtjes zijn… democratie is een theaterstuk.

Ga gerust van de gedachten uit dat zowel Josef Stalin als Adolf Hitler en Winston Churchill evenals Franklin Delano Roosevelt eveneens van dat soort marionetten waren in hun tijd. Lees meer

Maar dan zijn we er nog niet……


sociaal krediet
TEN TWEEDE:

Om de oorlogen gaande te houden moeten er ook verschillende geo-strategische- alsmede politieke agenda’s zijn. Staan u die helder voor uw ogen dan is het hele wereldgebeuren makkelijker te verklaren en vallen de puzzeldeeltjes vele malen makkelijker op hun plaats. ALS JE HET SPEL KENT, DAN DOORZIE JE HET PAS (Johan Cruijff) Er zijn slechts 4 geostrategische/politieke agenda’s actueel waarvoor gestreden wordt. Deels zijn deze agenda’s in strijd met elkaar, deels ondersteunen zij elkaar. Gezamenlijk zijn ze de oorzaak van een eeuwigdurende oorlog op aarde. Ook het conflict Oekraïne is er overduidelijk één van.  Lees meer


financieel systeem
TEN DERDE

De soevereiniteit van de landen en met name Duitsland. Een vraag aan u… Wanneer en waar is er vrede gesloten wat betreft de Tweede Wereldoorlog ? Ja …. Japan. Door de geallieerden is er met Japan een vrede gesloten. Doch de geldigheid van die vrede gaat pas in op het moment dat er met de andere 2 As-mogendheden (Duitsland en Italië) ook een vrede is getekend. Welnu: Wanneer heeft dat heugelijke feit dan plaats gevonden?

Lees meer


TEN VIERDE

complotdenken
Wie aan „complotdenken” doet, wie kritische vragen stelt over de officiële versie van de moord op Pres. JF Kennedy, vragen heeft over het officiële verhaal rond 11 sept 2001, het JIT-rapport inzake de MH17, de aanslagen in 2004 in Madrid, Charlie Hebdo, de aanslag op de Kerstmarkt in Berlijn en veel andere vreemde zaken dan vormt men een „anti-joods/anti-Semitisch probleem” in de ogen van de ANNE FRANK STICHTING Lees meer  of Afdrukversie


Dan het „vluchtelingen”-verhaal….

allochtonen
Simpel deze zaak van de andere kant bekijken kan veel duidelijk maken. Bekijk het eens van de kant van die „vluchteling”. Zet zijn of haar bril eens op. Wie is nu zo gek om huis en haard te verlaten, alle schepen achter zich te verbranden, te breken met familie en familie-tradities en te vertrekken naar een deel van de wereld waar men totaal andere waarden omarmt. Lees meer


HET BEEST IS ONDER ONS

buitenaards leven
In de alternatieve media wordt veel gesproken over het fenomeen 666, daarmee bedoelende: Satan, Het Kwaad, de Cabal enz. In de Bijbel wordt het het Beest genoemd. Deze laatste brengt het Beest in verbinding met de Hoer van Babylon die meerijdt op de rug van dit monster, drinkende uit de beker van hoererij. D.w.z. mee huichelen met het Beest in ruil voor (im-)materieel voordeel door Geest e/o Ziel (je privacy) e/o Lichaam aan het Beest te verkwanselen. Wie de schoen past trekke hem aan.... De prijs is altijd hoger dan men kan denken. Voor zover we ons het Beest voorstellen is het een monster met 7 koppen en 10 hoorns lees meer


 
 
DWARSDENKERSNETWERK is een bescheiden antwoord op de censuur die we op Google, YouTube, Twitter, en Facebook mogen ondervinden, en dat is hard nodig in deze informatieoorlog